Informacje o ochronie prywatności

Zestaw Configuration Manager SDK zawiera dokumentację i przykłady kodu pokazujące, jak programowo uzyskiwać dostęp do funkcji Configuration Manager. Podczas tworzenia programu lub skryptu przy użyciu zestawu Configuration Manager SDK Configuration Manager nie ogranicza typów przesyłanych informacji. Na przykład program, który identyfikuje każdy komputer i konto logowania, może służyć do przesyłania informacji między klientami i serwerami.

Żadne informacje nie są wysyłane z powrotem do Microsoft przez zestaw SDK Configuration Manager, chyba że zdecydujesz się wysłać je do Microsoft.

Przed napisaniem jakichkolwiek skryptów lub programów opartych na informacjach z zestawu Configuration Manager SDK należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące prywatności.

Zobacz też

zestaw Configuration Manager Software Development Kit