właściwości Configuration Manager z opóźnieniem

Niektóre Configuration Manager właściwości obiektu są stosunkowo nieefektywne do pobrania. Jeśli te właściwości zostały pobrane dla wielu wystąpień w klasie (co można zrobić w zapytaniu), odpowiedź byłaby znacznie opóźniona. Takie właściwości są uważane za właściwości z opóźnieniem i zwykle nie są pobierane podczas operacji zapytania. Jeśli jednak te właściwości są pobierane podczas zapytania, mają null wartości lub zero, które mogą nie być rzeczywistą wartością właściwości dla każdego wystąpienia. W związku z tym, jeśli chcesz uzyskać poprawną wartość właściwości z opóźnieniem, musisz uzyskać każde wystąpienie indywidualnie.

Zobacz też

Jak odczytywać właściwości z opóźnieniem przy użyciu kodu zarządzanego
Jak odczytywać właściwości z opóźnieniem przy użyciu usługi WMI