Ćwiczenie 2. Modyfikowanie istniejącego raportu w Configuration Manager

W tym ćwiczeniu zmodyfikujesz raport Configuration Manager, a następnie uruchomisz zmodyfikowany raport. Instrukcja SQL raportu zostanie zmodyfikowana we właściwościach raportu, aby usunąć istniejącą kolumnę raportu i dodać dwie nowe kolumny raportu.

Aby zmodyfikować raport Configuration Manager

  1. W konsoli Configuration Manager wybierz pozycję Monitorowanie.
  2. W obszarze roboczym Monitorowanie rozwiń węzeł Raportowanie, a następnie wybierz pozycję Raporty.
  3. Z listy raportów wybierz raport, który chcesz zmodyfikować, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Grupa raportów wybierz pozycję Edytuj.
  4. Report Builder zostanie otwarta. W Report Builder wprowadź wszelkie zmiany wymagane do raportu.
  5. Zapisz raport i zamknij Report Builder. Teraz możesz uruchomić zmodyfikowany raport z konsoli Configuration Manager.

Zobacz też

Ćwiczenie 3. Tworzenie nowego raportu Configuration Manager