ITSEnvClass::Clear, metoda

W Configuration Manager Clear metoda czyści środowisko sekwencji zadań wdrażania systemu operacyjnego.

Składni

[IDL]  
HRESULT Clear();  

Parametry

Brak.

Wartości zwracane

Kod HRESULT . Możliwe wartości obejmują, ale nie są ograniczone do następującej wartości.

S_OK
Metoda zakończyła się pomyślnie.

Zobacz też

ITSEnvClass, interfejs