Udostępnij za pośrednictwem


Anuluj metodę w klasie CCM_Application

Metoda Cancel klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager, która anuluje wdrożenie aplikacji.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

uint32 Cancel  
{ 
  [IN]  String Id 
  [IN]  String Revision 
  [IN]  Boolean IsMachineTarget 
}; 

Parametry

Id
Typ danych: String

Kwalifikatory: [id("0"), w]

Identyfikator aplikacji.

Revision
Typ danych: String

Kwalifikatory: [id("1"), w]

— Zmiana.

IsMachineTarget
Typ danych: Boolean

Kwalifikatory: [id("2"), w]

true jeśli aplikacja jest przeznaczona dla urządzenia.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.