klasa WMI klienta CCM_RemoteControlManager

Klasa CCM_RemoteControlManager Instrumentacja zarządzania windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS w Configuration Manager, która zawiera kilka metod ułatwiających zarządzanie ustawieniami zdalnego sterowania klienta.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i zawiera wszystkie dziedziczone właściwości.

Składni

Class CCM_RemoteControlManager :    
{  
};  

Metody

W poniższej tabeli wymieniono metody w klasie CCM_RemoteControlManager .

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.