AddMemberships, metoda w klasie SMS_SecuredCategoryMembership

Metoda AddMemberships klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager jest operacją wsadową służącą do przypisywania obiektów do kategorii zabezpieczeń.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 AddMemberships( 
   String ObjectIDs[], 
   UInt32 ObjectTypeIDs[], 
   String CategoryIDs[], 
); 

Parametry

ObjectIDs
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [w]

Tablica identyfikatorów obiektów.

ObjectTypeIDs
Typ danych: UInt32 Tablica

Kwalifikatory: [w]

Tablica identyfikatorów typu obiektu.

CategoryIDs
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [w]

Identyfikatory kategorii zabezpieczeń, do których zostaną przypisane obiekty.

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.

Zobacz też

SMS_SecuredCategoryMembership Server WMI Class