GetFeatureState, metoda w klasie SMS_Site

Metoda GetFeatureState klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager pobiera stan włączonej/wyłączonej funkcji.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 GetFeatureState ( 
   String SiteCode, 
   UInt32 FeatureID, 
   Boolean IsEnabled 
); 

Parametry

SiteCode
Typ danych: String

Kwalifikatory: [w]

Kod witryny do sprawdzenia. Wartość NULL wskazuje bieżącą witrynę.

FeatureID
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [w]

Identyfikator funkcji. Możliwe wartości to:

Value Funkcja
1 SleepServer

IsEnabled
Typ danych: Boolean

Kwalifikatory: [out]

true jeśli funkcja jest włączona.

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje o obsłudze zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.

Zobacz też

SMS_Site Server WMI Class