Udostępnij za pośrednictwem


SMS_ScheduleMethods Server WMI Class

Abstrakcyjna SMS_ScheduleMethods klasa Instrumentacja zarządzania windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS w Configuration Manager, która reprezentuje metody dekodowania i kodowania tokenów harmonogramu do i z ciągu interwału Configuration Manager.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i zawiera wszystkie dziedziczone właściwości.

Składni

Class SMS_ScheduleMethods : SMS_BaseClass  
{  
};  

Metody

W poniższej tabeli przedstawiono metody w pliku SMS_ScheduleMethods.

Metoda Opis
ReadFromString, metoda w klasie SMS_ScheduleMethods Odczytuje SMS_ScheduleToken obiekty z ciągu interwału.
WriteToString, metoda w klasie SMS_ScheduleMethods Zapisuje SMS_ScheduleToken obiekty w ciągu interwału.

Właściwości

Brak.

Uwagi

Metody są używane podczas pakowania i rozpakowywania tokenu harmonogramu.

Kwalifikatory klas dla tej klasy obejmują:

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.