SMS_SiteAndSubsites Server WMI Class

Klasa SMS_SiteAndSubsites Instrumentacja zarządzania windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS w Configuration Manager, która odczytuje informacje o bieżącej lokacji i lokacji podrzędnej.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i zawiera wszystkie dziedziczone właściwości.

Składni

Class SMS_SiteAndSubsites : SMS_BaseClass 
{ 
  String ServerName; 
  String SiteCode; 
  String SiteName; 
  String Version; 
}; 

Metody

Klasa SMS_SiteAndSubsites nie definiuje żadnych metod.

Właściwości

ServerName
Typ danych: String

Typ dostępu: Odczyt

Kwalifikatory: [brak]

Nazwa serwera Configuration Manager lokacji jest zainstalowana.

SiteCode
Typ danych: String

Typ dostępu: Odczyt

Kwalifikatory: [key, sizelimit("3")]

Trzyliterowy kod witryny.

SiteName
Typ danych: String

Typ dostępu: Odczyt

Kwalifikatory: [brak]

Nazwa witryny.

Version
Typ danych: String

Typ dostępu: Odczyt

Kwalifikatory: [brak]

Wersja Configuration Manager bieżącej witryny.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.