Udostępnij za pośrednictwem


AllowAccess, metoda w klasie SMS_DeviceMethods

Metoda AllowAccess klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager umożliwia urządzeniu Exchange ActiveSync nawiązywanie połączenia z programem Exchange.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 AllowAccess(  
   UInt32 ResourceId  
   String EASIdentities[]  
);  

Parametry

ResourceId
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [w]

Identyfikator zasobu.

EASIdentities
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [w]

Tablica tożsamości Exchange ActiveSync.

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje o obsłudze zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Zobacz też

SMS_DeviceMethods Server WMI Class