SetSourceSite, metoda w klasie SMS_OperatingSystemInstallPackage

Metoda SetSourceSite klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager ustawia kod lokacji źródłowej pakietu instalacyjnego systemu operacyjnego.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 SetSourceSite(  
      String SourceSite  
);  

Parametry

SourceSite
Typ danych: String

Kwalifikatory: [w]

Kod lokacji źródłowej pakietu instalacyjnego systemu operacyjnego.

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje o obsłudze zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.

Zobacz też

SMS_OperatingSystemInstallPackage Server WMI Class