Udostępnij za pośrednictwem


AddDistributionPoints, metoda w klasie SMS_SoftwareUpdatesPackage

W Configuration Manager AddDistributionPoints metoda klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) dodaje punkty dystrybucji pakietu aktualizacji oprogramowania.

Uwaga

Metoda AddDistributionPoints umożliwia dodanie listy punktów dystrybucji do pakietu.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 AddDistributionPoints(  
     String SiteCode[],  
     String NALPath[]  
);  

Parametry

SiteCode
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [w]

Kod witryny, do której mają zostać dodane punkty dystrybucji.

NALPath
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [w]

Ścieżka warstwy abstrakcji sieci (NAL) do punktów dystrybucji.

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje o obsłudze zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Uwagi

Nie trzeba odświeżać punktów dystrybucji podczas korzystania z tej metody.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.

Zobacz też

SMS_SoftwareUpdatesPackage Server WMI Class