Konsola nieoczekiwanie kończy działanie w Configuration Manager bieżącej gałęzi w wersji 2010

Dotyczy: Configuration Manager (bieżąca gałąź, wersja 2010)

Ten artykuł został wcześniej opublikowany jako KB4599924.

W programie Microsoft Endpoint Configuration Manager bieżącej gałęzi w wersji 2010 konsola Configuration Manager co godzinę sprawdza komunikację z dostawcą programu SMS. Jeśli dostawca programu SMS jest nieosiągalny w momencie sprawdzania, konsola zakończy działanie z wyświetlonym następującym komunikatem.

Microsoft.ConfigurationManager has stopped working.
A problem caused the program to stop working correctly.
Windows will close the program and notify you if a solution is available.

Identyfikator zdarzenia środowiska uruchomieniowego platformy .NET 1026 zostanie zapisany w dzienniku zdarzeń aplikacji ze szczegółami przypominającymi jedną z następujących wartości.

Exception Info: Microsoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.WqlQueryEngine.WqlQueryException
Exception Info: Microsoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.SmsConnectionException

Ten scenariusz może wystąpić podczas instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji lub aktualizacji Configuration Manager. Ponowne uruchomienie konsoli przed zainstalowaniem aktualizacji powoduje zresetowanie godziny i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia tego wyjątku.