Często zadawane pytania dotyczące wycofywania dostępu do zasobów

Dotyczy: programu Configuration Manager (bieżąca gałąź)

Począwszy od Configuration Manager wersji 2103, następujące funkcje dostępu do zasobów firmy są przestarzałe:

  • Profile certyfikatów, w tym rola systemu lokacji punktu rejestracji certyfikatu
  • Profile sieci VPN
  • profile Wi-Fi
  • ustawienia Windows Hello dla firm
  • profile Email
  • Obciążenie dostępu do zasobów współzarządzania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tych przestarzałych funkcji.

Kiedy te funkcje zostaną usunięte z Configuration Manager?

Począwszy od wersji 2203, te funkcje będą nadal dostępne w Configuration Manager, ale nie będą już testowane ani obsługiwane. Po uaktualnieniu do wersji 2203 moduł sprawdzania wymagań wstępnych wyświetli ostrzeżenie.

W wersji 2207 tworzenie nowych profilów dostępu do zasobów firmy, w tym roli systemu lokacji punktu rejestracji certyfikatu, jest wyłączone. Polecenia cmdlet zestawu/nowego/importu programu PowerShell dla funkcji dostępu do zasobów również są przestarzałe.

Te funkcje zostaną całkowicie usunięte w wersji 2211.

Jeśli nadal korzystam z tych funkcji, czy mogę przeprowadzić uaktualnienie do wersji 2207?

Tak. Jeśli witryna ma jakiekolwiek z tych zasad, w sprawdzaniu wymagań wstępnych 2207 zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Przed uaktualnieniem do wersji 2211 zastąp funkcje tych funkcji i usuń zasady z witryny.

Jeśli lokacja ma rolę systemu lokacji punktu rejestracji certyfikatu, musisz ją również usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie roli systemu lokacji.

Jakie funkcje są dostępne w celu zastąpienia tych funkcji?

Użyj Microsoft Intune, aby wdrożyć profile dostępu do zasobów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie funkcji i ustawień na urządzeniach przy użyciu profilów urządzeń w Microsoft Intune.

Użyj współzarządzania, aby zarejestrować klientów Configuration Manager w celu Intune.

Co zrobić, jeśli wdrażam profile sieci Wi-Fi za pomocą Configuration Manager?

Przed uaktualnieniem do wersji Configuration Manager 2203 włącz współzarządzanie i wdróż te same profile wi-fi z Intune. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i używanie ustawień Wi-Fi na urządzeniach w Microsoft Intune. Jeśli nie wykonasz akcji, istniejące profile sieci Wi-Fi zostaną utrwalone na urządzeniach, ale nie będą zarządzane.

Co się stanie, jeśli nie włączę współzarządzania?

Jeśli obecnie używasz tych funkcji, nie są one testowane ani obsługiwane w wersji 2203. Po uaktualnieniu do wersji 2207 będą one powodować sprawdzanie wymagań wstępnych ostrzeżeń. Nie można tworzyć nowych profilów sieci Wi-Fi, SIECI VPN, Windows Hello dla firm ani certyfikatów (SCEP, PFX lub głównego urzędu certyfikacji) dla klientów Configuration Manager. Wszystkie istniejące wdrożone profile nie zostaną usunięte z urządzeń i będą nadal działać. Te istniejące profile będą niezarządzane. Na przykład po wygaśnięciu certyfikatu Configuration Manager nie odnowi go.

Co się stanie, jeśli włączono współzarządzanie, ale nie przełączyłem obciążenia dostępu do zasobów?

Począwszy od wersji 2211, moduł sprawdzania wymagań wstępnych wyświetli ostrzeżenie dla klientów współzarządzanych, jeśli obciążenie dostępu do zasobów jest na Configuration Manager. Jeśli suwak dostępu do zasobów jest skierowany do Configuration Manager, nie są one testowane ani obsługiwane w wersji 2203. Zachowanie współzarządzania jest takie samo, jak w przypadku użycia Configuration Manager 2111 lub starszej do przełączenia obciążenia dostępu do zasobów na Intune. Ten suwak Obciążenia zostanie wyłączony i można użyć Microsoft Intune tylko do wdrażania profilów dostępu do zasobów w nadchodzących wersjach Configuration Manager.

Jakie opcje alternatywne są dostępne?

Configuration Manager wersja 2111 w pełni obsługuje te funkcje i jest obsługiwana do czerwca 2023 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane wersje.