Wdrażanie wtyczki logowania jednokrotnego w przedsiębiorstwie firmy Microsoft dla urządzeń firmy Apple

W Microsoft Intune istnieje wtyczka logowania jednokrotnego przedsiębiorstwa firmy Microsoft. Ta wtyczka zapewnia logowanie jednokrotne (SSO) do aplikacji i witryn internetowych systemu iOS/iPadOS i macOS, które używają identyfikatora Microsoft Entra do uwierzytelniania.

Ten artykuł dotyczy:

  • iOS/iPadOS
  • macOS

Rozpoczynanie pracy z dostawcą i platformą mdm

Wtyczka Enterprise SSO może być używana w Microsoft Intune, Jamf Pro lub innych rozwiązaniach MDM. Aby uzyskać więcej informacji na temat wtyczki, której opcji logowania jednokrotnego użyć, oraz sposobu tworzenia profilu logowania jednokrotnego, przejdź do następujących artykułów:

Następne kroki