Integracja aplikacji Zebra LifeGuard over-the-Air z aplikacją Microsoft Intune

Ważna

Ta funkcja jest teraz ogólnie dostępna.

Microsoft Intune obsługuje/zapewnia integrację z aplikacją Zebra LifeGuard Over-the-Air (LG OTA), dzięki czemu można mieć jeden obszar do zarządzania aktualizacjami oprogramowania układowego dla obsługiwanych urządzeń Zebra. Zebra LifeGuard Over-the-Air (LG OTA) to usługa oferowana przez firmę Zebra Technologies, która umożliwia wdrażanie aktualizacji na urządzeniach z systemem Android w sposób praktyczny i zautomatyzowany.

Microsoft Intune umożliwia zarządzanie aktualizacjami oprogramowania układowego obsługiwanych urządzeń Zebra bezpośrednio za pośrednictwem centrum administracyjnego Intune.

Intune zarządza tworzeniem, zarządzaniem i monitorowaniem tych wdrożeń za pośrednictwem interfejsów API udostępnianych przez firmę Zebra. Usługi firmy Zebra i klienci na urządzeniach obsługują inne zawiłości (takie jak ocena uprawnień klienta i zgodności urządzeń), hosting aktualizacji, dostarczanie aktualizacji i instalacja.

Obsługiwane urządzenia

Rozwiązanie LG OTA jest obsługiwane na następujących urządzeniach:

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat obsługiwanych urządzeń, zobacz TechDocs firmy Zebra.

W publicznej wersji zapoznawczej nie są obsługiwane następujące elementy:

 • Przypisywanie grafu z dołączeniami/wykluczeniami

Wymagania wstępne

Omówienie procesu

Proces korzystania z lg OTA za pośrednictwem Intune jest następujący:

 1. Skonfiguruj łącznik Zebra.
 2. Rejestrowanie urządzeń za pomocą usługi Zebra LG OTA.
  3. Zatwierdzanie i wdrażanie wymaganych aplikacji dla dzierżawy.
  4. Tworzenie zasad konfiguracji aplikacji.
 3. Tworzenie i przypisywanie wdrożeń w Intune.
 4. Wyświetlanie wdrożeń i zarządzanie nimi.

Przed rozpoczęciem

Aby można było aktualizować urządzenia, należy zarejestrować urządzenia osobno w usłudze Zebra LG OTA. Zalecamy zidentyfikowanie urządzeń do użycia z systemem LG OTA i utworzenie grupy zawierającej tylko te urządzenia, aby ułatwić proces rejestracji.

Krok 1. Konfigurowanie łącznika zebra

W centrum administracyjnym Microsoft Intune możesz połączyć Intune i zebra.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft Intune.
 2. Wybierz pozycję Łączniki administracji>dzierżawy i tokeny>Aktualizacja oprogramowania układowego na przestrzeni powietrza.
 3. Wybierz pozycję Zebra. Zostanie wyświetlony panel kontekstowy, który przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania dzierżawy dla usługi LG OTA.
 4. Wybierz pozycję Połącz i zgodę na udostępnianie danych za pomocą aplikacji Zebra. Panel kontekstowy zostanie odświeżony, a w panelu kontekstowym zostanie włączone tymczasowe łącze autoryzacji.
 5. Wybierz link autoryzacji i postępuj zgodnie z monitami w portalu Zebra, aby autoryzować dostęp do Intune.

Ważna

Zapamiętaj adres e-mail konta Zebra używanego do autoryzacji Intune. Będzie to potrzebne, jeśli skontaktujesz się z firmą Zebra w celu uzyskania pomocy technicznej. Intune nie przechowuje tych informacji.

Uwaga

Ten link autoryzacji wygasa w ciągu 10 minut. Jeśli wygaśnie, wybierz pozycję Odśwież , aby wygenerować nowy link.

 1. Po zakończeniu procesu autoryzacji token rejestracji zostanie automatycznie wypełniony w panelu kontekstowym. Jeśli token nie jest wyświetlany, wybierz pozycję Odśwież. Skopiuj token rejestracji do schowka, ponieważ będziesz potrzebować tokenu później.

Krok 2. Rejestrowanie urządzeń za pomocą usługi Zebra LG OTA

Aby można było aktualizować urządzenia, należy zarejestrować urządzenia osobno w usłudze Zebra LG OTA. Zalecamy określenie, które urządzenia muszą być aktualizowane i używane z aplikacją LG OTA. Następnie utwórz grupę zawierającą tylko te urządzenia, aby ułatwić proces rejestracji.

2a: Zatwierdzanie i wdrażanie wymaganych aplikacji dla dzierżawy

Aplikacja Zebra wymaga dwóch aplikacji znajdujących się na urządzeniu do przeprowadzenia rejestracji w usłudze LG OTA.

Wymagane aplikacje to:

 • Zebra Enrollment Manager
 • Wspólna warstwa transportu Zebra

Użyj zarządzanego sklepu Google Play, aby dodać je do swojej dzierżawy. Aby uzyskać informacje na temat dodawania ich do dzierżawy, zobacz Dodawanie i przypisywanie zarządzanych aplikacji Google Play do urządzeń z systemem Android Enterprise

Następnie przypisz aplikacje Zebra Enrollment Manager i Zebra Common Transport Layer jako aplikacje wymagane dla wszystkich urządzeń Zebra, które chcesz zaktualizować i używać z aplikacją LG OTA. Aplikacje są wdrażane automatycznie na tych urządzeniach.

Włączanie pakietu Zebra jako aplikacji systemowej

Jeśli planujesz zaktualizować urządzenie z systemem Android 11 przy użyciu rozwiązania LG OTA, musisz włączyć inny pakiet Zebra jako aplikację systemową. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania aplikacji systemowych, zobacz Zarządzanie aplikacjami systemu Android Enterprise w Microsoft Intune

Budować Aplikacja systemowa do włączenia
Dowolna kompilacja systemu Android 11 starsza niż 11-20-18.00-RG-U00 com.symbol.tool.stagenow
11-20-18.00-RG-U00 lub 11-20-18.00-RG-U02 com.zebra.devicemanager
Dowolna kompilacja systemu Android 11 późniejsza niż 11-20-18.00-RG-U02 (Brak wymaganych)

2b: Tworzenie zasad konfiguracji aplikacji

Na panelu kontekstowym na ekranie Konfigurowanie łącznika Zebra wybierz link — Przejdź do zasad konfiguracji aplikacji. Należy utworzyć zasady konfiguracji aplikacji dla urządzeń zarządzanych dla każdej z dwóch wymaganych aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie zasad konfiguracji aplikacji dla zarządzanych urządzeń z systemem Android Enterprise

Zasady przeznaczone dla aplikacji Zebra Enrollment Manager

 1. Wybierz pozycję Dodaj, a następnie wybierz pozycję Urządzenia zarządzane.

 2. Wypełnij pola na karcie Podstawowe i wybierz pozycję Dalej.

 3. Na karcie Ustawienia w sekcji Uprawnienia wybierz pozycję Dodaj, aby dodać następujące przesłonięcia uprawnień:

  1. Uprawnienie: Stan telefonu (odczyt)
  2. Stan uprawnień: ustaw opcję Automatyczne udzielanie
 4. Na karcie Ustawienia w sekcji Ustawienia konfiguracji wybierz pozycję Dodaj , aby dodać następujące dwa ustawienia konfiguracji:

  1. Akcja: ustaw wartość konfiguracji na Wartość oświadczenia urządzenia.
  2. Token urządzenia oświadczenia: wklej token rejestracji skopiowany we wcześniejszym kroku do pola Wartość konfiguracji .
 5. Przypisz te zasady konfiguracji do wszystkich tych samych urządzeń, do których przypisano aplikację wcześniej.

 6. Nawiguj po kartach i ukończ pola.

Określanie wartości docelowej zasad aplikacji Zebra Common Transport Layer

 1. Wybierz pozycję Dodaj, a następnie wybierz pozycję Urządzenia zarządzane.

 2. Wypełnij pola na karcie Podstawowe i wybierz pozycję Dalej.

 3. Na karcie Ustawienia w sekcji Uprawnienia wybierz pozycję Dodaj, aby dodać następujące przesłonięcia uprawnień:

  1. Uprawnienie: Stan telefonu (odczyt)
  2. Stan uprawnień: ustaw opcję Automatyczne udzielanie
 4. Przypisz te zasady konfiguracji do wszystkich tych samych urządzeń, do których przypisano aplikację wcześniej.

 5. Nawiguj po kartach i ukończ pola.

Poczekaj co najmniej 15 minut, aż wymagane aplikacje i zasady konfiguracji aplikacji dotrą do urządzeń. W razie potrzeby użyj aplikacji Intune na urządzeniu, aby wymusić synchronizację, przechodząc do aplikacji > Intune wybierz menu Więcej (...), a następnie wybierz pozycję Synchronizuj.

Po zakończeniu synchronizacji urządzenia obsługujące usługę LG OTA skontaktują się z usługą Zebra LG OTA, aby zostać zarejestrowane w usłudze LG OTA i są skojarzone z kontami Microsoft Intune/Zebra. Następnie można wdrożyć aktualizacje oprogramowania układowego na tych urządzeniach zarejestrowanych w oprogramowaniu LG OTA.

Krok 3. Tworzenie i przypisywanie wdrożeń

Uwaga

Wdrożenia LG OTA są uruchamiane i zapominają o akcjach i nie są trwałymi zasadami, które wymuszają zgodność. W związku z tym firma Microsoft nazywa je wdrożeniami, a nie zasadami. Jeśli na przykład uaktualnienie początkowo zakończy się niepowodzeniem, ale później problem zostanie skorygowany, lg OTA nie spróbuje zaktualizować urządzenia nawet po skorygowaniu problemu.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft Intune.

 2. Wybierz pozycję Urządzenia>wdrożenia FOTA systemuAndroid>, aby tworzyć wdrożenia FOTA i zarządzać nimi.

 3. Wybierz pozycję Utwórz wdrożenie.

 4. Na karcie Podstawy określ nazwę tych zasad, określ opis (opcjonalnie), a następnie wybierz pozycję Dalej.

 5. Na karcie Ustawienia skonfiguruj ustawienia wdrożenia, których chcesz użyć.

  Uwaga

  Firma Zebra nie obsługuje obniżania wersji oprogramowania układowego za pośrednictwem oprogramowania LG OTA. Obniżenie poziomu systemu operacyjnego na urządzeniu powoduje zresetowanie przedsiębiorstwa, wyczyszczenie wszystkich danych użytkownika i potencjalnie pozostawienie urządzenia w stanie niezarządzanym.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień, zobacz dokumentację firmy Zebra.

  1. W obszarze Aktualizacja skonfiguruj następujące opcje:

   1. Wybierz docelowe oprogramowanie układowe lub aktualizację do wdrożenia dla urządzeń w tym wdrożeniu.
    1. Wydanie: wybierz, czy chcesz zainstalować najnowszą wersję dostępną dla urządzenia, lub niestandardowe , aby wybrać określone oprogramowanie układowe.
    2. Model: wybierz model urządzenia, do który chcesz zastosować to wdrożenie. Jeśli nie masz pewności, które oprogramowanie układowe wybrać, lub ze względu na zgodność modelu i wersji, zobacz dokumentację firmy Zebra.

   Uwaga

   W przypadku przypisania wdrożenia do grupy zawierającej urządzenia innych modeli zaktualizowane zostaną tylko urządzenia wybranego modelu.

  2. W obszarze Harmonogram wdrażania skonfiguruj następujące opcje:

   1. Wybierz, kiedy aktualizacja zostanie wdrożona.
   2. Tryb harmonogramu: wybierz, kiedy ma zostać uruchomione wdrożenie.
    1. Uruchom polecenie tak szybko, jak to możliwe: wdrożenie rozpoczyna się natychmiast i trwa 28 dni po wybraniu pozycji Utwórz na końcu tego przepływu.
    2. Zaplanowane: po wybraniu opcji Zaplanowane dostępnych jest więcej opcji.
   3. Strefa czasowa: wybierz strefę czasową dla aktualizowanych urządzeń.
   4. Uruchamianie: określ, kiedy wdrożenie musi zacząć działać.
   5. Koniec: Jeśli nie określisz czasu zakończenia, wdrożenie będzie działać przez 28 dni.
  3. W obszarze Harmonogram instalacji skonfiguruj następujące opcje:

   1. Wybierz, kiedy może nastąpić instalacja. Jeśli nie określisz, urządzenia rozpoczną instalowanie aktualizacji po rozpoczęciu wdrażania.
    1. Strefa czasowa: wybierz strefę czasowa aktualizowanych urządzeń. Wybrana strefa czasowa musi być zgodna ze strefą czasową wybraną w harmonogramie wdrażania, jeśli zdefiniowano harmonogram wdrażania.
   2. Początek/koniec: określ, kiedy chcesz zezwolić na instalowanie aktualizacji. Po rozpoczęciu instalacji podejmowana jest próba ukończenia instalacji, nawet jeśli minął czas zakończenia.
   3. Opóźnij instalację do: na urządzeniach z systemem Android 10 i starszym rozwiązanie Zebra obsługuje opóźnienie instalacji do określonego czasu po pobraniu aktualizacji przez urządzenie. W systemie Android 11 lub nowszym to ustawienie nie robi nic, ponieważ aktualizacje są instalowane w tle podczas pobierania.
  4. W obszarze Warunki urządzenia skonfiguruj następujące opcje:

   1. Określ warunki urządzenia, które muszą zostać spełnione w celu pobrania i instalacji.
    1. Minimalny poziom baterii: poziom baterii od 30 do 100%
    2. Wymagaj podłączenia urządzenia do ładowarki: tak/nie
    3. Typ sieci: wybierz typ sieci, z która urządzenie musi być połączone, aby można było pobrać i przeprowadzić instalację.
 6. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Dalej , aby przejść do pozycji Przypisania.

 7. Na karcie Przypisania wybierz pozycję + Wybierz grupy do uwzględnienia , a następnie przypisz wdrożenia do co najmniej jednej grupy. Zapoznaj się z tymi ważnymi wytycznymi dotyczącymi przypisywania. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Dalej , aby kontynuować.

 8. Na karcie Przeglądanie i tworzenie przejrzyj ustawienia.

 9. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Utwórz , aby utworzyć wdrożenie. Wdrożenie jest tworzone za pomocą narzędzia Zebra na potrzeby listy przypisanych urządzeń.

Ważne wytyczne dotyczące przypisywania

Podczas tworzenia wdrożenia LG OTA Intune wysyła informacje o wdrożeniu do usługi Zebra LG OTA, która odpowiednio przetwarza żądanie i aktualizuje kwalifikujące się urządzenia. Uprawnienie odnosi się do urządzenia Zebra, które zostało pomyślnie zarejestrowane w usłudze LG OTA. Nie można modyfikować wdrożeń po ich utworzeniu. W związku z tym te wdrożenia mają inne zachowanie przypisania niż wiele innych zasad w Intune.

Po przypisaniu wdrożenia do grupy tylko kwalifikujące się urządzenia Zebra w momencie utworzenia wdrożenia są uwzględniane w żądaniu wdrożenia, które Intune wysyła do firmy Zebra w celu przetworzenia przez usługę Zebra LG OTA. Dlatego aktualizacje członkostwa w grupach dynamicznych mogą nie zostać odzwierciedlone we wdrożeniach lg OTA.

Jeśli urządzenia zostaną dodane do przypisanej grupy po utworzeniu wdrożenia, te urządzenia nie będą częścią wdrożenia w usłudze LG OTA. Aby zaktualizować urządzenia dodane do grupy po utworzeniu wdrożenia, można utworzyć nowe wdrożenie z tymi samymi ustawieniami i przypisać je do tej samej grupy. Urządzenia w grupie, które zostały już zaktualizowane przez pierwsze wdrożenie, nie zostaną ponownie zaktualizowane.

Jeśli urządzenia zostaną później usunięte z przypisanej grupy po utworzeniu wdrożenia, te urządzenia mogą być nadal aktualizowane, jeśli były już częścią tego żądania wdrożenia wysłanego do usługi LG OTA. Należy założyć, że wszystkie kwalifikujące się urządzenia Zebra, które kiedykolwiek zostały dodane do przypisanych grup, zostaną zaktualizowane, nawet jeśli zostaną usunięte z grupy później.

Przykład

 • Masz dynamiczną grupę G zawierającą trzy urządzenia TC57 A, B i C. Za każdym razem, gdy nowe urządzenie TC57 jest zarejestrowane w dzierżawie, jest automatycznie dodawane do grupy dynamicznej. Urządzenia A, B i C zaczynają uruchamiać oprogramowanie układowe w wersji 1.
 • 1 stycznia użyjesz Intune i LG OTA, aby jak najszybciej utworzyć wdrożenie, które zostanie uruchomione w celu zaktualizowania urządzeń w G z wersji 1 do wersji 2. Wszystkie trzy urządzenia są teraz dostępne w wersji 2.
 • 1 lutego w dzierżawie zostanie zarejestrowane nowe urządzenie TC57 D z uruchomionym oprogramowaniem układowym w wersji 1. D jest automatycznie dodawany do grupy, a teraz istnieją cztery urządzenia w grupie G. D nie jest częścią wdrożenia 1 stycznia, więc jeśli chcesz zaktualizować D do wersji 2, musisz utworzyć nowe wdrożenie przypisane do D lub G.
 • 15 lutego utworzysz wdrożenie, które zostanie uruchomione tak szybko, jak to możliwe, aby zaktualizować urządzenia w G do wersji 3. Teraz urządzenia A, B, C i D są dostępne w wersji 3.
 • 1 marca użyjesz Intune i LG OTA, aby utworzyć wdrożenie, które rozpocznie się 1 kwietnia i zaktualizuje urządzenia w G do wersji 4. Intune wysyła to wdrożenie do usługi Zebra 1 marca po wybraniu pozycji Utwórz.
 • 15 marca usuniesz urządzenia A i B z grupy G.
 • 1 kwietnia wdrożenie rozpocznie się zgodnie z harmonogramem. Teraz urządzenia A, B, C, D są aktualizowane z wersji 3 do wersji 4.

Uwaga

Urządzenie może być częścią tylko jednego wdrożenia jednocześnie. Wdrożenia są obsługiwane tylko dla urządzeń, a nie użytkowników. Jeśli na przykład przypiszesz wdrożenie do grupy zawierającej urządzenie A i użytkownika B, który jest skojarzony z urządzeniem B, wdrożenie otrzyma tylko urządzenie A.
Filtry przypisań nie są obecnie obsługiwane. Wdrożenia przypisane do pustych grup lub grup, które nie zawierają kwalifikujących się urządzeń, nie powiodą się. Jeśli przypisano do pustej grupy lub została ona przypisana do niej, zakończy się ona niepowodzeniem.

Krok 4. Wyświetlanie wdrożeń i zarządzanie nimi

Po zakończeniu wdrożeń można je wyświetlić z poziomu wdrożeń fota systemu Android dla urządzeń > z systemem Android > (wersja zapoznawcza).

Raportowanie wyświetla informacje tylko dla kwalifikujących się urządzeń i jest obecnie odświeżane co godzinę. Jeśli na przykład przypiszesz wdrożenie do grupy zawierającej urządzenia inne niż Zebra lub urządzenia Zebra, które nie są zarejestrowane w usłudze LG OTA, te urządzenia nie zostaną uwzględnione w raportach wdrożeń fota systemu Android.

Każde wdrożenie wyświetla szczegóły związane z:

 • Stan wdrożenia: stan wdrożenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższą tabelę.

 • Ukończone urządzenia: liczba kwalifikujących się urządzeń, na których aktualizacja została ukończona.

 • Urządzenia zakończone niepowodzeniem: liczba urządzeń, na których aktualizacja nie powiodła się.

 • Łączna liczba urządzeń: całkowita liczba kwalifikujących się urządzeń docelowych.

 • Wydanie: skojarzone wydanie oprogramowania układowego.

Stan wdrożenia różni się od stanu poszczególnych urządzeń we wdrożeniu. Jeśli na przykład utworzysz wdrożenie przeznaczone dla dwóch urządzeń, a tylko jedno zostanie pomyślnie zaktualizowane, wdrożenie zostanie uznane za ukończone. Jednak pokazuje jedno urządzenie jako zakończone niepowodzeniem, a jedno jako pomyślne.

stan wdrożenia Intune Opis
Tworzenie w toku Intune wysłał żądanie wdrożenia do usługi Zebra.
Nie można utworzyć Nie można utworzyć wdrożenia w usłudze Zebra.
Utwórz Wdrożenie zostało utworzone, ale data rozpoczęcia nie została osiągnięta.
Wdrażanie w toku Data rozpoczęcia została osiągnięta i data zakończenia nie została przekazana.
Zakończone Data zakończenia wdrożenia minęła.
Zażądano anulowania Intune wysłał żądanie anulowania do usługi Zebra.
Anulowane Wdrożenie zostało pomyślnie anulowane za pomocą usługi Zebra.

Wybierając menu Więcej (...) obok wdrożenia lub wybierając szczegóły wdrożenia, możesz spróbować anulować wdrożenie, które jest w toku, lub usunąć ukończone wdrożenie z Intune. Rozwiązanie Zebra nie obsługuje edycji już utworzonych wdrożeń.

Wyświetlanie szczegółów wdrożenia na poziomie urządzenia

 1. Wybierz nazwę wdrożenia, aby wyświetlić więcej szczegółów.
 2. Na wykresie Stan urządzenia przedstawiono podział stanu dla przypisanych urządzeń.
 3. Wybierz pozycję Wyświetl raport , aby wyświetlić informacje na poziomie urządzenia, w których można filtrować według stanu i wyświetlać kody błędów (jeśli dotyczy).
 4. Każde urządzenie wyświetla swój stan aktualizacji wraz z następującymi elementami:
 • Identyfikator wdrożenia rozwiązania Zebra. Ten identyfikator może być przydatny podczas kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Zebra.
 • Szczegóły stanu, jeśli ma to zastosowanie. Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu
  • KOD NOTAPPLICABLE: urządzenie nie jest zarejestrowane w usłudze LG OTA lub nie kwalifikuje się do tej aktualizacji
  • Kod błędu liczbowego. Na przykład 4009. Aby uzyskać więcej informacji na temat następnych kroków, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Zebra.

Odłączanie łącznika Zebra

 1. Przejdź do obszaru Łączniki administratora>dzierżawy i tokeny>Oprogramowanie układowe na antenie.
 2. Wybierz pozycję Rozłącz i potwierdź rozłączenie. Spowoduje to odłączenie dzierżawy Intune od aplikacji Zebra i nie wpłynie to na istniejące wdrożenia.