Portal firmy wymagania dotyczące ustawień urządzeń dla systemu iOS/iPadOS

W tym artykule opisano wymagania dotyczące ustawień urządzeń z systemem iOS/iPadOS, które Intune — Portal firmy może wymuszać w imieniu miejsca pracy lub szkoły. Wymagania są określane przez organizację i pomagają zapewnić bezpieczeństwo urządzenia podczas korzystania z niego do celów służbowych. Wystarczy zaktualizować ustawienia oflagowane przez Portal firmy.

Osiągnięto limit urządzeń

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych wewnętrznych, szkoła lub miejsce pracy może ograniczyć liczbę urządzeń, które można zarejestrować. Jeśli osiągniesz limit urządzeń, zalecamy usunięcie jednego z urządzeń lub skontaktowanie się z osobą pomocy technicznej w celu zwiększenia limitu urządzeń. Dostępne opcje:

  • Usuń urządzenie w Portal firmy.

  • Skontaktuj się z osobą pomocy technicznej IT i zapytaj, czy może ona zwiększyć liczbę urządzeń, które można zarejestrować.

Identyfikowanie urządzenia

Jeśli Portal firmy monit o zidentyfikowanie urządzenia podczas rejestracji, masz co najmniej jedno urządzenie, które zostało już zarejestrowane i przypisane do Twojego konta. W takim przypadku urządzenie zostało zarejestrowane za pomocą metody innej niż aplikacja Portal firmy. Aby rozwiązać ten komunikat, wybierz urządzenie z listy w Portal firmy.

Jeśli urządzenia nie ma na liście:

  1. Wybierz nowe urządzenie.

  2. Naciśnij przycisk Kontynuuj.

  3. Wprowadź cztery ostatnie znaki numeru seryjnego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie numeru seryjnego produktu firmy Apple w pomocy technicznej firmy Apple.

Aktualizowanie wersji systemu operacyjnego

Aktualizowanie urządzenia umożliwia dostęp do najnowszych funkcji, a także zapewnia, że urządzenie ma najbezpieczniejszą wersję systemu operacyjnego. Podczas korzystania z urządzenia do celów służbowych zalecamy aktualizowanie urządzeń osobistych i firmowych przy użyciu najnowszych wersji. Przed zaktualizowaniem urządzenia utwórz kopię zapasową wszystkich informacji na nim zawartych. Przechowywanie kopii zapasowej może pomóc w odzyskaniu danych, jeśli coś powinno przerwać jakiekolwiek aktualizacje lub umożliwi przeniesienie informacji na urządzenie zastępcze.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania na urządzeniu, przejdź do pozycji Ustawienia i naciśnij pozycję Ogólna>aktualizacja oprogramowania.

System operacyjny nie jest obsługiwany

Wersja systemu operacyjnego, która znajduje się na urządzeniu, nie jest obsługiwana. Jest możliwe, że najnowsza wersja systemu iOS/iPadOS nie współdziała z aplikacjami, narzędziami i inną infrastrukturą wewnętrzną organizacji. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z osobą pomocy technicznej IT i dowiedz się, jakie są wymagania dotyczące systemu operacyjnego dla twojego urządzenia.

Ponowne łączenie urządzenia z naruszeniem zabezpieczeń

Urządzenie ze zdjętymi zabezpieczeniami systemu to urządzenie, które zostało zmienione w celu umożliwienia nieograniczonego dostępu do niektórych plików krytycznych. Urządzenia ze zdjętymi zabezpieczeniami mogą naruszyć bezpieczeństwo i spowodować zagrożenie dla danych służbowych. Jeśli Portal firmy wykryje urządzenie ze zdjętymi zabezpieczeniami systemu, odwoła dostęp do zasobów służbowych. Prawdopodobnie konieczne będzie zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych w celu przywrócenia oryginalnej konfiguracji urządzenia. Zalecamy skontaktowanie się z osobą pomocy technicznej IT w celu uzyskania pomocy i innych możliwych opcji. Aby uzyskać informacje kontaktowe, sprawdź aplikację Portal firmy lub witrynę internetową Portal firmy.