Synchronizuj zarejestrowane urządzenie dla Windows 10 lub nowszej

Dotyczy

 • Windows 10
 • Windows 11

Zsynchronizuj zarejestrowane urządzenie używane do pracy, aby uzyskać najnowsze aktualizacje, wymagania i komunikację z organizacji. Portal firmy regularnie synchronizuje urządzenia, o ile masz połączenie Wi-Fi. Jeśli jednak musisz rozłączyć się przez dłuższy czas, możesz ręcznie zsynchronizować urządzenie po powrocie, aby uzyskać pominięte aktualizacje. Synchronizacja może również pomóc w rozwiązywaniu problemów z pobieraniem związanym z pracą lub innymi procesami, które są w toku lub utknęły w martwym punkcie. Jeśli podczas instalowania lub korzystania z aplikacji służbowej występuje powolne lub nietypowe zachowanie, spróbuj zsynchronizować urządzenie, aby sprawdzić, czy brakuje aktualizacji lub wymagania.

W tym artykule opisano sposób uruchamiania synchronizacji z następujących elementów:

 • aplikacja Portal firmy
 • Pasek zadań pulpitu lub menu Start
 • Aplikacja Ustawień

Synchronizacja z aplikacji Portal firmy dla systemu Windows

Wykonaj te kroki, aby zsynchronizować urządzenie w aplikacji Portal firmy. Urządzenia z systemem Windows 10 można synchronizować z aktualizacją twórcy (1703) lub nowszą i Windows 11.

 1. Otwórz aplikację Portal firmy na urządzeniu.

 2. Wybierz pozycję Synchronizacja ustawień>.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną aplikacji Portal firmy z wyróżnionym obszarem Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę ustawień aplikacji Portal firmy z wyróżnionym przyciskiem Synchronizuj.

Synchronizuj z paska zadań urządzenia lub menu Start

Możesz uzyskać dostęp do akcji synchronizacji Portal firmy z pulpitu urządzenia. Ten sposób jest przydatny, jeśli aplikacja jest przypięta bezpośrednio do paska zadań lub menu Start i chcesz szybko zsynchronizować.

 1. Znajdź ikonę aplikacji Portal firmy na pasku zadań lub w menu Start.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji, aby wyświetlić jej menu (nazywane również listą przesiadek).

  Zrzut ekranu przedstawiający pasek zadań systemu Windows na pulpicie urządzenia. Portal firmy ikona aplikacji została wybrana i wyświetla menu z opcjami

 3. Wybierz pozycję Synchronizuj to urządzenie. Zostanie otwarta aplikacja Portal firmy i rozpocznie się synchronizacja.

Synchronizuj z aplikacji Ustawienia (Windows 10 lub nowszej)

Synchronizuj urządzenia z systemem Windows 10 lub nowszym z poziomu aplikacji Ustawienia systemu.

 1. Na urządzeniu wybierz pozycję Ustawienia uruchamiania>.

 2. Wybierz pozycję Konta.

 3. Wybierz opcję zgodną z środowiskiem wyświetlanym na ekranie.

  • Jeśli na ekranie jest wyświetlana opcja Dostęp do pracy lub szkoły , przejdź do pozycji Dostęp do kroków służbowych w tym artykule.

   Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Ustawienia ustawień konta aplikacji z wyróżnioną opcją Dostęp do pracy lub szkoły z czerwonym prostokątem.

  • Jeśli na ekranie jest wyświetlana opcja Dostęp do pracy , przejdź do sekcji Kroki dostępu do pracy w tym artykule.

Uzyskiwanie dostępu do kroków służbowych

 1. Wybierz pozycję Dostęp do pracy lub szkoły.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Dostęp do pracy lub szkoły.

 2. Wybierz konto służbowe oznaczone ikoną aktówki lub logo firmy Microsoft.

  Wybierz nazwę konta obok aktówki lub logo firmy Microsoft.

 3. Wybierz pozycję Informacje.

 4. Wybierz pozycję Synchronizuj.

Kroki dostępu do pracy

 1. Wybierz pozycję Dostęp służbowy.
 2. W obszarze Rejestrowanie w celu zarządzania urządzeniami wybierz konto skojarzone z twoim miejscem pracy.
 3. Wybierz pozycję Synchronizuj. Przycisk pozostaje nieaktywny do czasu zakończenia synchronizacji.

Synchronizuj z aplikacji Ustawienia (Microsoft HoloLens)

Zsynchronizuj aplikację HoloLens z uruchomioną rocznicową aktualizacją Windows 10 (znaną również jako RS1) lub nowszą z poziomu aplikacji Ustawienia systemu.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na urządzeniu.
 2. Wybierz pozycję Konta.
 3. Wybierz pozycję Dostęp służbowy.
 4. Znajdź połączone konto, a następnie wybierz pozycję Synchronizuj.

Następne kroki

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej, zaloguj się do aplikacji Portal firmy lub witryny internetowej Portal firmy i przejdź do pomocy & pomocy technicznej.