Udostępnij za pośrednictwem


Wyłączanie zbierania danych przez firmę Microsoft na urządzeniu z systemem Android

W tym artykule opisano, jak uniemożliwić firmie Microsoft zbieranie danych dotyczących Microsoft Intune lub użycia Portal firmy. Aby wyłączyć zbieranie danych w tych aplikacjach:

  1. Otwórz aplikację Microsoft Intune lub Portal firmy na urządzeniu z systemem Android.
  2. Wybierz przycisk > menu Ustawienia.
  3. Wyłącz przełącznik Dane użycia .

Zezwalanie na zbieranie danych przez firmę Microsoft

Po włączeniu danych użycia dane dotyczące wydajności i użycia w aplikacji są automatycznie anonimizowane i udostępniane firmie Microsoft. Ten typ danych pomaga nam zwiększyć niezawodność i wydajność produktów firmy Microsoft. Twoja organizacja nie ma kontroli nad zbieraniem tych danych i nie może zmienić preferencji.

Następne kroki

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej IT. Aby uzyskać informacje kontaktowe, sprawdź aplikację Intune — Portal firmy, witrynę internetową Portal firmy lub aplikację Microsoft Intune.