Eksportowanie modeli i środowisk

Eksportowanie modeli

  • Nie eksportuj wielu siatek prop w jednym pliku fbxfile. Każdy rekwizyt powinien mieć własny plik fbxfile.

  • Nie eksportuj rekwizytów z wartościami w przekształceniach w pakiecie modelowania. Upewnij się, że nie ma żadnych przekształceń na out.

  • Nie eksportuj rekwizytów z punktami przestawnymi pozaśrodkowymi. Upewnij się, że punkty przestawne znajdują się w miejscu pochodzenia światowego (0,0,0) i prawidłowo przyciągane do podstawy siatki.

Eksportowanie środowisk

  • Nie planuj przenoszenia siatki wewnątrz aparatu Unity. W przypadku środowisk FBX dostosuj zawartość programu modelowania przed eksportem.