Aktywne znane problemy — awatary w aplikacji Teams

20 lutego 2024 r.

  • Użytkownicy z urządzeniami ARM i uruchomionymi aplikacjami Teams 2.1 mogą nie być w stanie wyświetlić punktu wejścia Awatary w obszarze Efekty wideo & Ustawienia, a awatary innych użytkowników mogą nie być prawidłowo renderowane. (41694)

  • W konfiguratorze kolorów oczu użytkownicy mogą nie widzieć prawidłowych kolorów wyświetlanych na awatarze i mogą wydawać się nienasycone. (34981)

18 września 2023 r.

  • Synchronizacja warg awatara nie działa na ekranie wstępnym spotkania. Jeśli masz włączony awatar na ekranie wstępnym i jesteś niezamutowany i mówisz, usta awatarów nie będą się poruszać. Synchronizacja warg awatara będzie działać zgodnie z oczekiwaniami po dołączeniu do spotkania.

  • Gdy użytkownik z urządzeniem ARM usługi Teams 2.1 próbuje włączyć awatary w aplikacji Teams, aplikacja może ulec awarii. Dlaczego? Środowisko uruchomieniowe Onnx używane na potrzeby awatarów nie jest uwzględniane w aplikacji Teams 2.1.

  • W konfiguratorze kolorów oczu użytkownicy mogą nie widzieć prawidłowych kolorów wyświetlanych na awatarze i mogą wydawać się nienasycone. (34981)