Wyłączanie dostępu do Sway przy użyciu programu PowerShell dla Microsoft 365

Ten artykuł dotyczy zarówno Microsoft 365 Enterprise, jak i Office 365 Enterprise.

Skrypt ManageSway.ps1 programu PowerShell umożliwia wyświetlanie i wyłączanie usług w organizacji Microsoft 365, w tym Sway. Ten skrypt automatyzuje procedury opisane w następujących tematach:

Musisz pobrać dwa pliki skojarzone ze skryptem: