Microsoft Defender dla Firm

Proste, kompleksowe zabezpieczenia punktów końcowych ułatwiające ochronę firmy, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Usługa Defender dla Firm jest dostępna jako autonomiczna subskrypcja i jest uwzględniona na platformie Microsoft 365 Business Premium. A Microsoft Defender dla Firm — serwery jest teraz ogólnie dostępna! Dowiedz się więcej na stronie https://aka.ms/mdb-servers.