Program antywirusowy Microsoft Defender w systemie Windows

Dotyczy:

 • Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender – plan 1 i 2
 • Microsoft Defender dla Firm
 • Program antywirusowy Microsoft Defender

Platformy

 • System Windows

Program antywirusowy Microsoft Defender jest dostępny w systemach Windows 10 i Windows 11 oraz w wersjach systemu Windows Server.

Program antywirusowy Microsoft Defender jest głównym składnikiem ochrony nowej generacji w ochronie punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender. Ta ochrona łączy uczenie maszynowe, analizę danych big data, szczegółowe badania odporności na zagrożenia oraz infrastrukturę chmury firmy Microsoft, aby chronić urządzenia (lub punkty końcowe) w organizacji. Program antywirusowy Microsoft Defender jest wbudowany w system Windows i współpracuje z ochroną punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender dla zapewnienia ochrony na urządzeniu i w chmurze.

Zgodność z innymi produktami antywirusowymi

Jeśli korzystasz z produktu antywirusowego/chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem firmy innej niż Microsoft na urządzeniu, możesz uruchomić program antywirusowy Microsoft Defender w trybie pasywnym obok rozwiązania antywirusowego firmy innej niż Microsoft. Zależy to od używanego systemu operacyjnego i od tego, czy urządzenie zostało dołączone do usługi ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zgodność programu antywirusowego Microsoft Defender.

Porównywanie trybu aktywnego, pasywnego i wyłączonego

W poniższej tabeli opisano, czego można oczekiwać, gdy program antywirusowy Microsoft Defender jest w trybie aktywnym, pasywnym lub wyłączonym.

Tryb Efekt
Tryb aktywny W trybie aktywnym program antywirusowy Microsoft Defender jest używany jako podstawowa aplikacja antywirusowa na urządzeniu. Pliki są skanowane, zagrożenia są usuwane, a wykryte zagrożenia są wyświetlane w raportach zabezpieczeń organizacji i w Twojej aplikacji Zabezpieczenia Windows.
Tryb pasywny W trybie pasywnym program antywirusowy Microsoft Defender nie jest używany jako podstawowa aplikacja antywirusowa na urządzeniu. Pliki są skanowane i raportowane są wykryte zagrożenia, ale program antywirusowy Microsoft Defender nie usuwa zagrożeń.

WAŻNE: Program antywirusowy Microsoft Defender może działać w trybie pasywnym tylko w punktach końcowych dołączonych do ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender. Zobacz Wymagania, aby program antywirusowy Microsoft Defender działał w trybie pasywnym.
Wyłączone lub odinstalowane Po wyłączeniu lub odinstalowaniu program antywirusowy Microsoft Defender nie jest używany. Pliki nie są skanowane, a zagrożenia nie są usuwane. Zasadniczo nie zalecamy wyłączania ani odinstalowywania programu antywirusowego Microsoft Defender.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zgodność programu antywirusowego Microsoft Defender.

Sprawdź stan programu antywirusowego Microsoft Defender na urządzeniu

Możesz użyć jednej z kilku metod, takich jak aplikacja Zabezpieczenia Windows lub program Windows PowerShell, aby sprawdzić stan programu antywirusowego Microsoft Defender na urządzeniu.

Ważna

Począwszy od platformy w wersji 4.18.2208.0 lub nowszej: jeśli serwer został dołączony do Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender, ustawienie zasad grupy "Wyłącz Windows Defender" nie będzie już całkowicie wyłączone Windows Defender program antywirusowy w programie antywirusowym Windows Server 2012 R2 i nowsze. Zamiast tego umieści go w trybie pasywnym. Ponadto funkcja ochrony przed naruszeniami umożliwi przełączenie do trybu aktywnego, ale nie na tryb pasywny.

 • Jeśli "Wyłącz Windows Defender" jest już w miejscu przed dołączeniem do Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender, nie będzie żadnych zmian, a program antywirusowy Defender pozostanie wyłączony.
 • Aby przełączyć program antywirusowy Defender na tryb pasywny, nawet jeśli został wyłączony przed dołączeniem, można zastosować konfigurację ForceDefenderPassiveMode z 1wartością . Aby umieścić ją w trybie aktywnym, przełącz tę wartość na 0 zamiast tego.

Zwróć uwagę na zmodyfikowaną logikę po ForceDefenderPassiveMode włączeniu ochrony przed naruszeniami: po przełączeniu programu antywirusowego Microsoft Defender antywirusowego na tryb aktywny ochrona przed naruszeniami uniemożliwi powrót do trybu pasywnego nawet wtedy, gdy ForceDefenderPassiveMode jest ustawiona na 1wartość .

Sprawdzanie stanu programu antywirusowego Microsoft Defender za pomocą aplikacji Zabezpieczenia Windows

 1. Na urządzeniu z systemem Windows wybierz menu Start i zacznij wpisywać Security. Następnie otwórz aplikację Zabezpieczenia Windows w wynikach.

 2. Wybierz pozycję Ochrona przed zagrożeniami wirusami&.

 3. W obszarze Kto mnie chroni? wybierz pozycję Zarządzaj dostawcami.

Nazwa rozwiązania antywirusowego/chroniącego przed złośliwym kodem będzie widoczna na stronie dostawców zabezpieczeń.

Sprawdzanie stanu programu antywirusowego Microsoft Defender za pomocą programu PowerShell

 1. Wybierz menu Start i zacznij wpisywać PowerShell. Następnie otwórz program Windows PowerShell w wynikach.

 2. Typ: Get-MpComputerStatus.

 3. Na liście wyników przyjrzyj się wierszowi AMRunningMode.

  • Normalny oznacza, że program antywirusowy Microsoft Defender działa w trybie aktywnym.

  • Tryb pasywny oznacza, że program antywirusowy Microsoft Defender działa, ale nie jest podstawowym produktem antywirusowym/chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniu. Tryb pasywny jest dostępny tylko dla urządzeń dołączonych do ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wymagania dotyczące uruchamiania programu antywirusowego Microsoft Defender w trybie pasywnym.

  • EDR w trybie blokowania oznacza, że program antywirusowy Microsoft Defender jest uruchomiony i Wykrycie i odpowiedź punktu końcowego (EDR) w trybie blokowania, funkcja ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender, jest włączona. Sprawdź klucz rejestru ForceDefenderPassiveMode . Jeśli jego wartość to 0, jest uruchomiona w trybie normalnym; W przeciwnym razie działa w trybie pasywnym.

  • Tryb pasywny SxS oznacza, że program antywirusowy Microsoft Defender działa razem z innym produktem antywirusowym/chroniącym przed złośliwym kodem i jest używane ograniczone okresowe skanowanie.

Porada

Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu cmdlet Get-MpComputerStatus programu PowerShell, zobacz artykuł referencyjny Get-MpComputerStatus.

Porada

Porada dotycząca wydajności Ze względu na różne czynniki (przykłady wymienione poniżej) Microsoft Defender Program antywirusowy, podobnie jak inne oprogramowanie antywirusowe, może powodować problemy z wydajnością na urządzeniach punktu końcowego. W niektórych przypadkach może być konieczne dostosowanie wydajności programu antywirusowego Microsoft Defender w celu złagodzenia tych problemów z wydajnością. Analizator wydajności firmy Microsoft to narzędzie wiersza polecenia programu PowerShell, które pomaga określić, które pliki, ścieżki plików, procesy i rozszerzenia plików mogą powodować problemy z wydajnością; Oto kilka przykładów:

 • Najważniejsze ścieżki wpływające na czas skanowania
 • Najważniejsze pliki, które mają wpływ na czas skanowania
 • Najważniejsze procesy wpływające na czas skanowania
 • Najważniejsze rozszerzenia plików, które mają wpływ na czas skanowania
 • Kombinacje — na przykład:
  • najważniejsze pliki na rozszerzenie
  • górne ścieżki na rozszerzenie
  • najważniejsze procesy na ścieżkę
  • najczęściej skanuje na plik
  • najczęściej skanuje na plik na proces

Informacje zebrane przy użyciu analizatora wydajności umożliwiają lepszą ocenę problemów z wydajnością i stosowanie akcji korygowania. Zobacz: Analizator wydajności dla programu antywirusowego Microsoft Defender.

Pobierz aktualizacje platformy antywirusowej/chroniącej przed złośliwym oprogramowaniem

Ważne jest, aby program antywirusowy Microsoft Defender lub dowolne rozwiązanie antywirusowe/chroniące przed złośliwym oprogramowaniem były aktualne. Firma Microsoft udostępnia regularne aktualizacje, aby zapewnić, że twoje urządzenia mają najnowszą technologię chroniącą przed nowym złośliwym oprogramowaniem i technikami ataków. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie aktualizacji programu antywirusowego Microsoft Defender i stosowanie punktów odniesienia.

Zobacz też