Lista identyfikatorów produktów obsługiwanych przez technologię Szybka instalacja Narzędzia wdrażania pakietu Office

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiono listę wszystkich identyfikatorów produktów obsługiwanych przez narzędzie wdrażania pakietu Microsoft Office.

Więcej informacji

Następujące identyfikatory produktów usługi Office 365 są obsługiwane przez narzędzie wdrażania pakietu Office we wdrożeniach usługi Microsoft 365:

 • O365ProPlusRetail
 • O365BusinessRetail
 • VisioProRetail
 • ProjectProRetail
 • AccessRuntimeRetail
 • Pakiet językowy

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tych identyfikatorów produktów za pomocą narzędzia wdrażania pakietu Office, zobacz Opcje konfiguracji narzędzia wdrażania pakietu Office (sekcja Element produktu).

Uwaga

W przypadku użycia nieprawidłowego identyfikatora produktu nie można aktywować pakietu Office.

W poniższej tabeli znajdują się nazwy planów pakietu Office 365 i Microsoft 365 oraz ich poprawne identyfikatory produktów:

Plan Identyfikator produktu
Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw O365ProPlusRetail
Office 365 Enterprise E3 O365ProPlusRetail
Office 365 Enterprise E4 O365ProPlusRetail
Office 365 Enterprise E5 O365ProPlusRetail
Office 365 Midsize O365ProPlusRetail
Aplikacje usługi Microsoft 365 dla firm O365BusinessRetail
Microsoft 365 Business Standard O365BusinessRetail
Office Small Business Premium O365SmallBusPremRetail
Microsoft 365 E3 O365ProPlusRetail
Microsoft 365 E5 O365ProPlusRetail
Microsoft 365 Business Premium O365BusinessRetail

Oprócz tych identyfikatorów produktów narzędzie obsługuje również następujące identyfikatory produktów innych niż Microsoft 365:

Uwaga

Informacje dotyczące programów Lync i Skype dla firm znajdują się w tabeli na końcu tego artykułu.

 • AccessRetail
 • Access2019Retail
 • Access2021Retail
 • Access2019Volume
 • Access2021Volume
 • ExcelRetail
 • Excel2019Retail
 • Excel2021Retail
 • Excel2019Volume
 • Excel2021Volume
 • HomeBusinessRetail
 • HomeBusiness2019Retail
 • HomeBusiness2021Retail
 • HomeStudentRetail
 • HomeStudent2019Retail
 • HomeStudent2021Retail
 • O365HomePremRetail
 • OneNoteFreeRetail
 • OneNoteRetail
 • OneNote2021Volume
 • OutlookRetail
 • Outlook2019Retail
 • Outlook2021Retail
 • Outlook2019Volume
 • Outlook2021Volume
 • Personal2019Retail
 • Personal2021Retail
 • PowerPointRetail
 • PowerPoint2019Retail
 • PowerPoint2021Retail
 • PowerPoint2019Volume
 • PowerPoint2021Volume
 • ProfessionalRetail
 • Professional2019Retail
 • Professional2021Retail
 • ProjectProXVolume
 • ProjectPro2019Retail
 • ProjectPro2021Retail
 • ProjectPro2019Volume
 • ProjectPro2021Volume
 • ProjectStdRetail
 • ProjectStdXVolume
 • ProjectStd2019Retail
 • ProjectStd2021Retail
 • ProjectStd2019Volume
 • ProjectStd2021Volume
 • ProPlus2019Volume
 • ProPlus2021Volume
 • ProPlusSPLA2021Volume
 • ProPlus2019Retail
 • ProPlus2021Retail
 • PublisherRetail
 • Publisher2019Retail
 • Publisher2021Retail
 • Publisher2019Volume
 • Publisher2021Volume
 • Standard2019Volume
 • Standard2021Volume
 • StandardSPLA2021Volume
 • VisioProXVolume
 • VisioPro2019Retail
 • VisioPro2021Retail
 • VisioPro2019Volume
 • VisioPro2021Volume
 • VisioStdRetail
 • VisioStdXVolume
 • VisioStd2019Retail
 • VisioStd2021Retail
 • VisioStd2019Volume
 • VisioStd2021Volume
 • WordRetail
 • Word2019Retail
 • Word2021Retail
 • Word2019Volume
 • Word2021Volume

W poniższej tabeli znajdują się poprawne wersje narzędzia oraz identyfikatory produktów do zarządzania programami Lync oraz Skype dla firm.

Produkt Wersja Narzędzia wdrażania pakietu Office Identyfikator produktu
Skype dla firm basic 2015 Narzędzie wdrażania pakietu Office 2013 do uruchamiania LyncEntryRetail
Skype dla firm 2015 Narzędzie wdrażania pakietu Office 2013 do uruchamiania LyncRetail
Skype dla firm 2016 Narzędzie wdrażania pakietu Office SkypeforBusinessRetail
Skype dla firm basic 2016 Narzędzie wdrażania pakietu Office SkypeforBusinessEntryRetail
Skype dla firm 2019 Narzędzie wdrażania pakietu Office SkypeforBusiness2019Retail
Skype dla firm 2019 (licencja zbiorcza) Narzędzie wdrażania pakietu Office SkypeforBusiness2019Volume
Skype dla firm basic 2019 Narzędzie wdrażania pakietu Office SkypeforBusinessEntry2019Retail
Skype dla firm LTSC 2021 Narzędzie wdrażania pakietu Office SkypeforBusiness2021Volume