Kontrola selektora czasu w kartach

Pole dla użytkowników umożliwiające wybranie godziny.

Właściwości

Symbol zastępczy — opis żądanych danych wejściowych. Wyświetlane w przypadku, gdy nie dokonano wyboru.

Etykieta – Etykieta tych danych wejściowych.

Wartość domyślna – Początkowa wartość tego pola wyrażona w formacie HH:MM.

Initially visible – Wartość „false” powoduje usunięcie elementu z drzewa wizualnego.

Wartość maksymalna – Wskazówka dotycząca wartości maksymalnej wyrażonej w formacie HH:MM (może być ignorowana przez niektórych klientów).

Wartość minimalna – Wskazówka dotycząca wartości minimalnej wyrażonej w formacie HH:MM (może być ignorowana przez niektórych klientów).

Spacing – Kontroluje ilość odstępów pomiędzy tą kontrolką a poprzedzającą ją kontrolką.

Divider – Wartość „true” powoduje narysowanie linii rozdzielającej u góry kontrolki.

Height – Określa wysokość kontrolki.

Error message – Komunikat o błędzie, który ma być wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowych danych wejściowych.

Pole wymagane – Określa, czy te dane wejściowe są wymagane, czy nie.

Powtórz dla każdego — źródło danych używane do pokazywania wielu wystąpień tej kontrolki. Dowiedz się, jak używać Powtórz dla każdego.

Show when – Wyrażenie warunkowe układu.