Żądanie licencji Power Apps dla użytkowników aplikacji

Jako twórca Power Apps maker możesz utworzyć aplikację, która wymaga licencji na korzystanie z tej aplikacji. Na przykład, jeśli utworzysz aplikację ze składnikami lub łącznikami premium, użytkownicy muszą mieć odpowiednią licencję Power Apps, aby z nich korzystać.

Gdy udostępnisz aplikację kanwy lub aplikację opartą na modelu zawierającą składniki premium, wybierz Zażądaj licencji. Żądanie jest przesyłane do administratora w celu zatwierdzenia. Nie można zażądać licencji dla grup zabezpieczeń ani list dystrybucyjnych.

Zrzut ekranu strony aplikacji Udostępnianie Power Apps z wyróżnionym żądaniem licencji.

Po rozpatrzeniu prośby przez administratora otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną o zatwierdzeniu lub odrzuceniu prośby.