Konwertowanie portalu

Uwaga

12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.

Jak wcześniej wyjaśniono w artykule w cyklu życia Power Appsportalu, portale przechodzą przez różne etapy. Portal można konwertować na kolejny etap, zależnie od dozwolonej konwersji i od tego, czy środowisko ma wymaganą licencję czy wydajność.

Ważne

Zmiany uprawnień do formularzy i list wprowadzone w wydaniu portali 9.3.7.x obowiązują również w portalu, który został przekształcony z wersji testowej na produkcyjną.

Konwertuj wersję próbną portalu na wersję produkcyjną

Portal wersji próbnej można przekonwertować na portal produkcji, korzystając z powiadomień wyświetlanych w centrum administracyjnym portali Power Apps.

Uwaga

Aby przekonwertować Portal z wersji próbnej na produkcyjny, należy przypisać jedną z następujących ról:

 • Globalny administrator
 • Administrator systemu

Więcej informacji: Tworzenie portalu, Role administracyjne wymagane do zadań administracyjnych portalu

Po otwarciu Centrum administracyjnego portali Power Apps i przejściu do karty szczegóły portalu zobaczysz powiadomienie dotyczące wygaśnięcia wersji próbnej wyświetlone pod polem Typ.

Powiadomienie wersji próbnej na karcie Szczegóły portalu.

Na innych stronach w centrum administracyjnym powiadomienie jest wyświetlane u góry strony.

Powiadomienie w wersji próbnej dotyczące innych stron.

Aby konwertować wersję próbną portalu na wersję produkcyjną:

 1. W powiadomieniu wybierz Konwertuj.

 2. Wybierz pozycję Potwierdź.

  Potwierdzenie konwertowania wersji próbnej na produkcyjną.

Ważne

Po skonwertowaniu portalu na środowisku produkcyjnym należy upewnić się, że portal ma właściwą licencję na widoki stron i loginy odpowiadające oczekiwanemu poziomowi użytkowników. Nie przypisanie odpowiednich licencji może spowodować spadek wydajności. Aby uzyskać informacje na temat sposobu przydzielania widoków stron i identyfikatorów logowania, zobacz temat Przydzielanie lub zmienianie wydajności w środowisku.

Konwertowanie istniejącego portalu na model oparty na wydajności

Istniejącą licencję portalową można przekonwertować na model licencjonowania oparty na pojemności. Aby zmienić licencję portalu na model bazujący na wydajności:

Napiwek

Aby dowiedzieć się więcej o rolach wymaganych do wykonania tego zadania, należy przeczytać Role administracyjne wymagane do zadań administracyjnych portalu.

 1. Przejdź do Szczegóły portalu.

 2. Wybierz Zmień licencję.

  Konwertowanie istniejącego portalu na model bazujący na pojemności.

Przed zmianą licencji portalu Weź pod uwagę następujące kwestie:

 • Portal będzie ponownie uruchamiany i będzie niedostępny przez kilka minut podczas konwersji licencji. Może zaistnieć konieczność zaplanowania go na czas przestoju w przypadku użytkowników biznesowych.
 • Przed rozpoczęciem konwertowania licencji na środowisko musi być dostępna odpowiednia licencja i przypisanie do niej.
 • Użytkownik musi mieć uprawnienia administracyjne, aby przeprowadzić konwersję licencji.
 • Z licencji istniejącej na ograniczoną wydajność można dokonać konwersji wyłącznie środowisk produkcji. W przypadku środowiska próbnego należy najpierw przekonwertować go do środowiska produkcyjnego.

Rozważania dotyczące konwersji portali dodatków

W poniższych sekcjach przedstawiono warunki dotyczące portali, które zaplanowano przy użyciu planu dodatków w portalu.

Wersja próbna portalu dodatek

Portal próbny z dodatkiem jest wygasany po 30 dniach. Wygasły Portal jest zawieszony na siedem dni. Po zakończeniu okresu zawieszenia Portal jest usuwany. Portal z dodatkiem wersja próbna wciąż może zostać przekonwertowany na portal produkcyjny w okresie, w którym został skonfigurowany do środowiska lub zawieszony.

Produkcyjny portal dodatek

Portal dodatków produkcyjnych został wygaśnie po zakończeniu okresu zakupionej licencji. Okres zawieszenia dla dostępnego do użytku produkcyjnego modułu licencjonowania może być różny w zależności od zakupionego pakietu licencyjnego. Po zakończeniu okresu zawieszenia Portal jest usuwany. Licencję na dodatek produkcyjny można rozszerzyć w czasie, gdy Portal jest skonfigurowany lub zawieszany. Jeśli użytkownik został zawieszony, po rozpoczęciu okresu licencji może dokonać konwersji do stanu skonfigurowanego.

Ważne

Aby zapobiec utracie działania, jeśli Portal jest zawieszony lub usuwany, należy się upewnić, że okres licencji został wstrzymany i został jeszcze dłuższy.

Wstrzymany portal dodatków

Portal zapewniony przy użyciu planu dodatek portalu zakupione wcześniej jest zawieszany na koniec wygaśnięcia. Ten okres ważności wynosi 30 dni dla portali próbnych, ale może się różnić w przypadku portalu dodatków w środowisku produkcyjnym z zakupioną licencją. Zawieszony Portal próbny jest usuwany po upływie 7 dni, podczas gdy okres zawieszenia może być inny dla portalu produkcyjnego.

Zresetuj portal dodatek

Wykonaj kroki procedury resetowania portalu w celu zresetowania portalu, który został zainicjowany przy użyciu poprzednio zakupionego planu dodatków w portalu.

Zobacz też

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).