Użyj wyszukiwania fasetkowego, aby poprawić wyszukiwanie portalu

Uwaga

12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.

Zawartość portalu może być przeszukiwana przy użyciu filtrów według cech zawartości. Filtry wdrożone przez fasetkowe przeszukiwanie portalu umożliwiają klientom znajdowanie odpowiednich zawartości szybciej niż dzięki tradycyjnemu wyszukiwaniu.

Włączanie lub wyłączanie wyszukiwania fasetkowego

Standardowe wyszukiwanie fasetkowe jest włączone w portalach. Aby kontrolować lub włączyć, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz aplikację Zarządzenie portalem i przejdź do Portale > Witryna sieci Web > Ustawienia witryny.
  2. Wybierz ustawienie witryny Wyszukaj/FacetedView.
  3. Zmień Wartość na True, aby włączyć lub False, aby wyłączyć wyszukiwanie fasetkowe.

Aby wyłączyć pojedynczy element widoku fasetkowego:

  1. Otwórz aplikację Zarządzenie portalem i przejdź do Portale > Szablony sieci Web.
  2. Wybierz widok, aby wyłączyć (np. Zarządzanie wiedzą — Najpopularniejsze artykuły)
  3. Wybierz Dezaktywuj u góry strony.

Grupuj tabele w ramach typu rekordu dla widoku fasetkowego

Ustawienie witryny Wyszukiwanie/RecordTypeFacetsEntities umożliwia grupowanie podobnych tabel, więc użytkownicy mają logiczne sposoby filtrowania wyników wyszukiwania. Na przykład zamiast oddzielnych opcji dla forów, wpisów na forum i wątków forum; tabele te są zgrupowane w obszarze Typ rekordu forów.

Przejdź do Portale > Witryny sieci Web > Ustawienia witryny i otwórz ustawienie witryny Wyszukiwanie/RecordTypeFacetsEntities.

Należy pamiętać, że różne tabele są poprzedzone wyrazem Fora:. Jest tak, ponieważ pierwsza wartość to nazwa pod która zostały one zgrupowane. Ten wyraz zostanie przetłumaczony w zależności od języka, który jest używany w portalu.

Użyj wyszukiwania fasetkowego, aby poprawić wyniki wyszukiwania bazy wiedzy

Wyszukiwanie fasetkowe umożliwia portalom posiadanie filtrów wyszukiwania po lewej stronie, pozwalając na wybranie elementów, takich jak fora, blogi i artykuły z bazy wiedzy. Dodatkowe filtry są dodawane do określonych typów wyszukiwania. Na przykład artykuły z bazy wiedzy można filtrować według Typ rekordu, Data modyfikacji, Klasyfikacja i Produkty, aby pomóc klientom znaleźć zawartości, której potrzebują. Po prawej stronie również znajduje się pole rozwijane, które sortuje wyniki w oparciu o wybór klienta, Stopień zgodności lub Liczba wyświetleń (dotyczy artykułów z bazy wiedzy). Poniżej znajduje się zrzut ekranu z przykładowymi dostępnymi filtrami.

Optymalizowanie wyników wyszukiwania przy użyciu filtrów.

Zobacz także

Wyszukiwanie progresywne

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).