Sortuj listy

Uwaga

12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.

Użytkownik portalu może wybrać nagłówek kolumny na liście, aby posortować dane, jeśli kolumna jest częścią tabeli używanej do konfigurowania widoku Dataverse używanego dla listy. Aby włączyć sortowanie według kolumn wyświetlanych na liście w powiązanych tabelach, dodaj ustawienie witryny o nazwie Site/EnableSortingOnLinkedEntities ustawione na prawda.

Zobacz też