Twórz wpisy na forum w portalu

Uwaga

12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.

Wpis na forum to przesłana przez użytkownika wiadomość ujęta w blok zawierający szczegóły użytkownika oraz datę i godzinę przesłania. Członkowie mogą edytować lub usuwać własne wpisy. Wpisy znajdują się w wątki na forum, gdzie są wyświetlane jako okienka, jedno po drugim. Pierwszy wpis rozpoczyna wątek; możemy go określić terminem OP (oryginalny wpis). Wpisy, które znajdują się niżej w wątku są kontynuacją dyskusji na temat tego wpisu, lub odpowiedzią na inne odpowiedzi; często zdarza się, że dyskusja odbiegnie od oryginalnego tematu.

Twórz wpisy na forum

Edytor wpisów na forum pojawi się automatycznie po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika w portalu i przejściu do strony wątku forum, pod warunkiem, że deweloper wdrożył tę funkcjonalność w szablonie strony wątku forum.

  1. Zaloguj się w portalu.

  2. Przejdź do Wątek na Forum.

  3. Zredaguj odpowiedź w edytorze tekstu.

  4. Wybierz Opublikuj tę odpowiedź.

    Tworzenie wpisu na forum.

Relacje atrybutów

W poniższej tabeli objaśniono wiele atrybutów wpisów na forum używanych przez portale. Należy pamiętać, że renderowanie wielu atrybutów zależnych od treści/wyświetlania jest kontrolowane przez użyty szablon strony.

Nazwisko Opis
Nazwisko Opisowa nazwa rekordu. Ta wartość będzie używana jako tytuł wpisu. To pole jest wymagane.
Wątek forum Wątek na forum, którego wpis dotyczy.
Autor Rekord kontaktu, skojarzony z użytkownikiem, który napisał wpis.
Data Data i godzina utworzenia wpisu.
Zawartość Treść lub komunikat wpisu.
Odpowiedź? Jeśli zaznaczono, oznacza, że wpis jest identyfikowany jako odpowiedź na pytanie zadane w wątku.

Zobacz także

Konfiguruj fora i zarządzaj nimi
Zarządzaj wątkami forum
Moderuj fora
Subskrybuj alerty