Ustawianie opcji osobistych

Możesz zmienić ustawienia wyświetlania w aplikacji stosownie do swoich preferencji. Możesz na przykład wybrać stronę wyświetlaną zaraz po zalogowaniu się do aplikacji. Możesz także spersonalizować wiele innych opcji, takich jak język, waluta i strefa czasowa.

Aby ustawić opcje osobiste

  1. W prawym górnym rogu ekranu wybierz przycisk Ustawienia Przycisk opcje dla Power Apps. > Ustawienia personalizacji.

  2. Wprowadź wymagane informacje.

  3. Po zakończeniu wybierz OK.

Opcje karty Ogólne

Opcje Opis
Wybierz stronę główną i ustawienia okienek Rozpoczynanie pracy
Okienko domyślne Wybierz domyślne okienko główne (strona), które chcesz zobaczyć po zalogowaniu się. Domyślnie wybrana jest opcja Wartość domyślna oparta na roli użytkownika, a więc wyświetlane jest domyślne okienko w zależności od używanej aplikacji. Ta opcja nie jest dostępna podczas logowania się przy użyciu aplikacji Power Apps mobile.

Karta domyślna Wybierz domyślną kartę, która ma być wyświetlana dla wybranego okienka domyślnego. Możesz na przykład wybrać kartę Konta w okienku Usługa.
Ustaw liczbę wierszy wyświetlanych na stronie na dowolnej liście wierszy
Liczba wierszy na stronie Wybierz maksymalną liczbę wierszy, które chcesz wyświetlić na liście na stronie. Możesz ustawić wartość od 25 do 250. Zaleca się mniejszą liczbę wierszy na stronie, ponieważ pozwoli to zmaksymalizować wydajność siatki. Wybranie większej liczby wierszy na stronie może mieć negatywny wpływ na wydajność siatki.
Wybierz tryb domyślny w szukaniu zaawansowanym
Tryb szukania zaaw. Domyślnie, każdorazowo po otwarciu okna dialogowego Tryb szukania zaawansowanego szczegóły zapytania są ukryte. Aby za każdym razem zobaczyć szczegóły zapytania wybierz Szczegółowy.
Wybierz domyślne funkcje wyszukiwania
Domyślne funkcje wyszukiwania Wybierz domyślne funkcje wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porównaj opcje wyszukiwania
Ustawianie strefy czasowej, w której znajduje się użytkownik
Strefa czasowa Wybierz strefę czasową, która ma być wyświetlana dla Twojego regionu.
Wybierz domyślną walutę
Waluta Wybierz domyślną wartość waluty stosowanej w transakcjach finansowych. Wybierz przycisk Wyszukaj, aby wyszukać walutę.
Obsługa ustawień dużego kontrastu
Włącz duży kontrast Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć wysoki poziom kontrastu na ekranie aplikacji. Wskazówka: Ustaw tę opcję, jeżeli w przeglądarce lub systemie operacyjnym używasz ustawień dużego kontrastu.
Ustaw domyślny kod kraju/regionu
Włącz prefiksy w postaci kodu kraju/regionu Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć domyślny numer kierunkowy dla Twojego regionu.
Prefiks kodu kraju/regionu Wprowadź wartość numeru kierunkowego w Twoim regionie w polu tekstowym. Na przykład wpisz +1 dla Stanów Zjednoczonych.
Wyświetlanie informacji o użytkowniku Wybierz to łącze, aby wyświetlić szczegółowe informacje o Tobie. Te szczegóły są widoczne dla całej organizacji i zawierają Twoje informacje kontaktowe i rolę zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

Opcje karty Synchronizacja

Opcje Opis
Synchronizowanie elementów usługi Dynamics 365 z programem Outlook lub Exchange
filtry Wybierz wiersze do zsynchronizowania między Dynamics 365 i Dynamics 365 for Outlook lub Exchange (przy użyciu synchronizacji na serwerze).
Kolumny zsynchronizowane Wyświetl kolumny zsynchronizowane między Dynamics 365 i Dynamics 365 for Outlook, tak aby było widać, skąd pochodzą dane.
Zarządzaj filtrami trybu offline i przenieś informacje do trybu offline w Dynamics 365 for Outlook
filtry trybu offline Wybierz podzbiór danych Dynamics 365, z którymi chcesz pracować po przejściu do trybu offline za pomocą Dynamics 365 for Outlook.

Opcje karty Działania

Opcje Opis
Widok domyślny
Kalendarz domyślny Wybierz widok domyślny kalendarza.
Zacznij domyślne godziny pracy Wybierz domyślny czas rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy.

Opcje karty Formaty

Opcje Opis
Bieżące formaty
Dostosuj Wybierz tę opcję, aby dodać nowy region i formaty.
Podgląd formatu Pokazuje bieżący region i jego formaty dla Liczba, Waluta, Godzina, i Data.

Opcje karty Szablony poczty e-mail

Opcje Opis
Tworzenie i modyfikowanie osobistych szablonów wiadomości e-mail
Nowa Utwórz szablon wiadomości e-mail z wartościami niestandardowymi (takimi jak data lub podpis), abyś podczas wysyłania wiadomości e-mail nie musiał wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji.

Na pasku poleceń wybierz Nowy i wprowadź wartości dla szablonu.

Opcje karty Podpisy poczty e-mail

Opcje Opis
Utwórz i modyfikuj osobiste podpisy wiadomości e-mail
Nowa Utwórz podpis wiadomości e-mail, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność odpowiedzi. Właściciel podpisu wiadomości e-mail może być użytkownikiem lub zespołem.

Na pasku poleceń wybierz Nowy i wprowadź wartości dla podpisu.

Opcje karty E-mail:

Opcje Opis
Określ, czy inni użytkownicy mogą wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu
Zezwalaj innym użytkownikom na wysyłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Wybierz tę opcję, aby umożliwić innym użytkownikom usługi Dynamics 365 wysyłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Uwaga: Jeśli wybierzesz tę opcję, inni użytkownicy będą mogli wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu, z Twoją zgodą lub bez niej. Twoja nazwa użytkownika pojawi się w polu nadawca.
Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz śledzić w usłudze Dynamics 365
Śledzenie Wybierz wiadomości e-mail, które mają być automatycznie śledzone w usłudze Dynamics 365.

Opcje:

- Wszystkie wiadomości e-mail
- Wiadomości e-mail w odpowiedzi na wiadomości e-mail z usługi Dynamics 365
- Wiadomości e-mail od potencjalnych klientów, kontaktów i klientów z usługi Dynamics 365
- Wiadomości e-mail z wierszy usługi Dynamics 365 z włączoną obsługą poczty e-mail
Konfiguruj reguły śledzenia folderów Skonfiguruj foldery, aby automatycznie śledzić przychodzące wiadomości e-mail.
Automatycznie twórz wiersze w usłudze Dynamics 365
Utworzenie Wybierz tę opcję, aby zezwolić usłudze Dynamics 365 na automatyczne tworzenie rekordów potencjalnych klientów lub kontaktów na podstawie informacji w śledzonych wiadomościach e-mail.
Pokaż wiadomości e-mail jako konwersację na osi czasu Wybierz tę opcję, aby wyświetlić listę wiadomości e-mail w wątku konwersacji, co przypomina sposób działania wielu aplikacji poczty e-mail, w których wiadomości e-mail są wyświetlane w postaci konwersacji.
Widok skrzynki pocztowej Wybierz to łącze, aby wyświetlić szczegóły swojej skrzynki pocztowej.

Opcje karty Prywatność

Uwaga

Ta karta nie jest dostępna, jeśli Twój administrator systemu wybrał w Ustawieniach systemu preferencje prywatności dla całej organizacji. Skontaktuj się z administratorem.

Opcje Opis
Wybierz preferencje powiadamiania o błędach
Opcje:

- Pytaj mnie o zgodę na wysłanie raportu o błędach do firmy Microsoft.
- Automatycznie wysyłaj raporty do firmy Microsoft bez pytania mnie o zgodę.
- Nigdy nie wysyłaj do firmy Microsoft raportów o błędach dotyczących usługi Microsoft Dynamics 365.
Określ działanie usługi Dynamics 365 w przypadku wystąpienia błędu. W oparciu o zaznaczenie, raporty o błędach są udostępniane i używane przez firmę Microsoft do udoskonalenia produktu.

Zaleca się wysyłanie raportów o błędach do firmy Microsoft, aby Microsoft mógł użyć uzyskane informacje w celu doskonalenia produktu.

Opcje karty Języki

Opcje Opis
Wybierz język, w którym ma być wyświetlana usługa Dynamics 365
Język podstawowy Ukazuje język podstawowy. Język podstawowy jest określany podczas procesu instalacji usługi Dynamics 365. Nie możesz edytować tej opcji.
Język interfejsu użytkownika Wybierz język wyświetlania etykiet i okien dialogowych w interfejsie użytkownika usługi Dynamics 365.
Język pomocy Wybierz język Pomocy. Aby dodać dodatkowy język inny niż język podstawowy, Twój administrator musi zainstalować i uruchomić wymagane pakiety językowe. Skontaktuj się z administratorem.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).