Rozpoczynanie pracy z tokenami wyzwalacza przycisku

Co to są tokeny wyzwalacza przycisku?

Tokeny wyzwalacza przycisku to punkty danych znane i dostępne dla urządzenia, na którym jest uruchomiony przepływ przycisku. Te tokeny zmieniają się na podstawie czynników takich jak bieżący czas lub lokalizacja geograficzna urządzenia w danym momencie.

Jeśli na przykład uruchomisz przepływ przycisku na smartfonie, prawdopodobnie będzie on miał informacje o czasie w bieżącej lokalizacji, a także o dacie i Twoim obecnym adresie. W tym kontekście godzina, data i adres lokalizacji telefonu są określane w czasie uruchamiania przepływu przycisku. Są one automatycznie dostępne do użycia we wszystkich przepływach przycisku wykonywanych na urządzeniu. Tokeny wyzwalacza umożliwiają tworzenie przydatnych przepływów minimalizujących konieczność wykonywania powtarzających się czynności, takich jak podawanie swojej lokalizacji innej osobie lub śledzenie ilości czasu spędzonego nad konkretnym zadaniem lub podczas rozmowy serwisowej.

Lista tokenów wyzwalacza przycisku

Oto lista tokenów wyzwalacza przycisku, które są dostępne do użycia podczas tworzenia przepływów przycisku.

Parametr Opis
Miejscowość Miasto, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Kraj/Region Kraj/region, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Pełny adres Pełny adres lokalizacji, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Szerokość geograficzna Szerokość geograficzna lokalizacji, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Długość geograficzna Długość geograficzna lokalizacji, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
PostalCode Kod pocztowy lokalizacji, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Województwo Stan, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Ulica Ulica, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Sygnatura czasowa Czas w lokalizacji, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Data Data w lokalizacji, gdzie znajduje się urządzenie, na którym działa przepływ.
Nazwa użytkownika Nazwa użytkownika osoby zalogowanej na urządzeniu, na którym działa przepływ.
Adres e-mail użytkownika Adres e-mail osoby zalogowanej na urządzeniu, na którym działa przepływ.

Tworzenie przepływu przycisku korzystającego z tokenów wyzwalacza

Podczas tworzenia przycisku możesz użyć tokenów wyzwalacza, aby dodać zaawansowane funkcje do przycisku.

W tym przewodniku utworzymy przepływ przycisku na urządzeniu z systemem Android. Przepływ przycisku będzie używać tokenów wyzwalacza do wysyłania daty i pełnego adresu w wiadomości e-mail do szefa „Praca z domu”.

W tym przewodniku zobaczysz zrzuty ekranu urządzenia z systemem Android, jednak cały proces przebiega w podobny sposób na urządzeniach z systemem iOS i Windows Phone.

Wymagania wstępne

Zaczynajmy:

 1. Uruchom aplikację Flow i wybierz pozycję Przeglądaj
  token wyzwalacza przycisku.
 2. Wybierz usługę Wyślij wiadomość e-mail „Dzisiaj pracuję z domu” do menedżera w kategorii Przycisk
  token wyzwalacza przycisku.
 3. Wybierz UŻYJ TEGO SZABLONU
  token wyzwalacza przycisku.
 4. Wybierz pozycję Edytuj na karcie Wyślij wiadomość e-mail
  token wyzwalacza przycisku.
 5. Naciśnij pole tekstowe Temat i wpisz w nim ciąg: „dzisiaj —” po tekście „Praca z domu”. Zauważ, że po naciśnięciu pola tekstowego została również otworzona lista parametrów/tokenów. Użyjemy jednego z tych tokenów w następnym kroku do dodania daty do tematu wiadomości e-mail.
  token wyzwalacza przycisku.
 6. Pozostaw kursor w polu tekstowym tematu, przewiń do listy parametrów ręczne i naciśnij pozycję Data. Zauważ, że parametr daty znajduje się teraz w polu tekstowym Temat:
  token wyzwalacza przycisku.
 7. Przewiń do pola tekstowego Treść i naciśnij w miejscu po wiadomości domyślnej, aby umieścić w tym miejscu dodatkowe tokeny.
  token wyzwalacza przycisku.
 8. Naciśnij parametr Pełny adres, a następnie naciśnij pozycję Utwórz
  token wyzwalacza przycisku.
 9. Naciśnij pozycję Gotowe. Przepływ przycisku jest gotowy.
  token wyzwalacza przycisku.

Uruchamianie przepływu przycisku

UWAGA: ten przepływ przycisku wyśle Twoją bieżącą lokalizacji za pośrednictwem poczty e-mail.

 1. Naciśnij kategorię Przyciski w dolnej części ekranu. Zobaczysz listę przycisków, dla których masz uprawnienia do użycia. Naciśnij przycisk reprezentujący właśnie utworzony przepływ przycisku:
  token wyzwalacza przycisku.
 2. Naciśnij pozycję ZEZWÓL, aby zezwolić przepływowi przycisku na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia:
  token wyzwalacza przycisku.
 3. Wiadomość e-mail zostanie wysłana do szefa w ciągu kilku chwil:
  token wyzwalacza przycisku.

Gratulacje, właśnie został utworzony przepływ przycisku, który używa tokenów wyzwalacza zarówno daty, jak i pełnego adresu.

Następne kroki