Wyliczanie koloru oraz funkcje ColorFade, ColorValue i RGBA

Dotyczy: Aplikacje kanwy Aplikacje oparte na modelu Power Platform CLI

Korzystanie z wbudowanych wartości kolorów, Definiowanie kolorów niestandardowych i korzystanie z kanału alfa.

Uwaga

Polecenia power-fx PAC CLI nie obsługują wyliczenia Color.

Popis

Korzystając z funkcji wyliczenia Kolorów można łatwo uzyskać dostęp do kolorów definiowanych przez kaskadowe arkusze stylów (CSS) języka HTML. Na przykład Color.Red zwraca czysty kolor czerwony. Listę tych kolorów można znaleźć na końcu tego tematu.

Funkcja ColorValue zwraca kolor na podstawie ciągu koloru z arkuszy CSS. Ciąg może mieć dowolną z następujących form:

  • CSS nazwa koloru:"RoxyBrown" oraz "OliveDrab" to przykłady. Te nazwy nie zawierają spacji. W dalszej części tego temat zostanie wyświetlona lista obsługiwanych kolorów.
  • 6-cyfrowa wartość szesnastkowa: jako przykład "#ffd700" oznacza to samo, co kolor "Gold". Ciąg jest w formacie "#rrggbb", gdzie rr jest czerwoną porcją dwóch cyfr w wartości szesnastkowej, gg oznacza zieloną wartość, a bb niebieską.
  • 8-cyfrowa wartość szesnastkowa: jako przykład "#ff7f5080" jest tym samym co "Coral" i kanałem alfa ustawionym na 50%. Ciąg ma format "#rrggbbaa", gdzie rr, gg oraz bb są identyczne z formularzem 6-cyfrowym. Kanał alfa jest reprezentowany przez aa: 00 oznacza wartość całkowicie przezroczystą, a ff reprezentuje całkowicie nieprzezroczystą.

Funkcja RGBA zwraca kolor oparty na składnikach czerwonym, zielonym i niebieskim. Funkcja zawiera także kanał alfa służący do mieszania kolorów formantów, które nakładają się na siebie przed sobą. Kanał Alfa przyjmuje wartości od 0 lub 0%, co odpowiada pełnej przezroczystości i niewidoczności, aż do 1 lub 100%, co odpowiada pełnemu kryciu i całkowitemu blokowaniu warstw znajdujących się za kontrolką.

Funkcja ColorFade zwraca jaśniejszą i ciemniejszą wersję koloru. Stopień zanikania przyjmuje wartości od –1, co odpowiada pełnemu zaciemnieniu koloru do czerni, poprzez 0, co nie wpływa na kolor, aż do 1, co odpowiada pełnemu rozjaśnieniu koloru do bieli.

Kanał alfa

W przypadku aplikacji kanwy można ustawić warstwy nad sobą i określić przezroczystość kontrolki względem wszystkich innych kontrolek, które są za nią. W efekcie kolory będą zlewać się między warstwami. Na przykład na tym diagramie pokazano, jak trzy podstawowe kolory mogą mieszać się przy ustawieniu alfa 50%:

Trzy kolory podstawowe z ustawieniem alfa 50%.

Istnieje również możliwość mieszania obrazów w formatach plików obsługujących kanały alfa. Nie można na przykład mieszać plików JPEG, ale można mieszać pliki w formacie PNG. Na następnej ilustracji pokazano te same kolory: czerwony, zielony i niebieski z poprzedniego przykładu, ale kolor czerwony jest wyświetlany jako linia zygzakowata (zamiast okręgu) w pliku PNG z 50% kanałem alfa:

Czerwona zygzakowata linia z ustawieniem alfa 50% przed niebieskim i zielonym kółkiem.

Jeśli zostanie podana wartość wyliczenia Color lub zostanie utworzona formuła ColorValue z nazwą koloru lub 6-cyfrową liczbą szesnastkową, ustawienie alfa będzie wynosić 100%, czyli całkowicie nieprzezroczyste.

Składnia

Color.NazwaKoloru

  • NazwaKoloru – wymagane. Nazwa koloru z kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Na końcu tego temat zostanie wyświetlona lista możliwych wartości wyliczenia.

ColorValue( KolorCSS )

  • CSSColor – wymagane. Definicja koloru z kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Użytkownik może podać nazwę, taką jak OliveDrab, lub wartość szesnastkową, taką jak #6b8e23 lub #7fffd420. Wartości szesnastkowe mogą mieć postać #rrggbb lub #rrggbbaa.

ColorValue( Untyped )

  • Bez typu — wymagane. Obiekt bez typu zawierający ciąg reprezentujący kaskadowy arkusz stylów (CSS) z definicją kolorów.

RGBA( Czerwony, Zielony, Niebieski, Alfa )

  • Czerwony, Zielony, Niebieski – wymagane. Wartości składników kolorów z zakresu od 0 (brak nasycenia) do 255 (pełne nasycenie).
  • Alfa – wymagane. Składnik alfa z zakresu od 0 (w pełni przezroczyste) do 1 (całkowicie nieprzezroczyste). Można także użyć procentu od 0% do 100%.

ColorFade( Kolor, StopieńZanikania )

  • Kolor – wymagane. Wartość koloru, taka jak Color.Red, albo wynik funkcji ColorValue lub RGBA.
  • StopieńZanikania – wymagane. Liczba z zakresu od –1 do 1. –1 powoduje całkowite zaciemnienie koloru do czerni. 0 nie ma wpływu na kolor. 1 powoduje całkowite rozjaśnieni koloru do bieli. Można także użyć procentu od 100% do 100%.

Kolory wbudowane

Wyliczenie Color ColorValue RGBA Próbka koloru
Color.AliceBlue ColorValue( "#f0f8ff" )
ColorValue( "aliceblue" )
RGBA( 240, 248, 255, 1 ) margotkowy.
Color.AntiqueWhite ColorValue( "#faebd7" )
ColorValue( "AntiqueWhite" )
RGBA( 250, 235, 215, 1 ) białyantyk.
Color.Aqua ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "AQUA" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) akwamaryna.
Color.Aquamarine ColorValue( "#7fffd4" )
ColorValue( "Aquamarine" )
RGBA( 127, 255, 212, 1 ) beryl.
Color.Azure ColorValue( "#f0ffff" )
ColorValue( "azure" )
RGBA( 240, 255, 255, 1 ) azure.
Color.Beige ColorValue( "#f5f5dc" )
ColorValue( "Beige" )
RGBA( 245, 245, 220, 1 ) beżowy.
Color.Bisque ColorValue( "#ffe4c4" )
ColorValue( "BISQUE" )
RGBA( 255, 228, 196, 1 ) różowobrązowy.
Color.Black ColorValue( "#000000" )
ColorValue( "Black" )
RGBA( 0, 0, 0, 1 ) czarny.
Color.BlanchedAlmond ColorValue( "#ffebcd" )
ColorValue( "blanchedalmond" )
RGBA( 255, 235, 205, 1 ) migdałowy.
Color.Blue ColorValue( "#0000ff" )
ColorValue( "Blue" )
RGBA( 0, 0, 255, 1 ) niebieskie.
Color.BlueViolet ColorValue( "#8a2be2" )
ColorValue( "BLUEVIOLET" )
RGBA( 138, 43, 226, 1 ) niebieskofioletowy.
Color.Brown ColorValue( "#a52a2a" )
ColorValue( "Brown" )
RGBA( 165, 42, 42, 1 ) brązowe.
Color.Burlywood ColorValue( "#deb887" )
ColorValue( "burlywood" )
RGBA( 222, 184, 135, 1 ) jutowy.
Color.CadetBlue ColorValue( "#5f9ea0" )
ColorValue( "CadetBlue" )
RGBA( 95, 158, 160, 1 ) brudnoniebieski.
Color.Chartreuse ColorValue( "#7fff00" )
ColorValue( "CHARTREUSE" )
RGBA( 127, 255, 0, 1 ) szartrezowy.
Color.Chocolate ColorValue( "#d2691e" )
ColorValue( "Chocolate" )
RGBA( 210, 105, 30, 1 ) czekolada.
Color.Coral ColorValue( "#ff7f50" )
ColorValue( "coral" )
RGBA( 255, 127, 80, 1 ) koralowy.
Color.CornflowerBlue ColorValue( "#6495ed" )
ColorValue( "CornflowerBlue" )
RGBA( 100, 149, 237, 1 ) modrakowy.
Color.Cornsilk ColorValue( "#fff8dc" )
ColorValue( "CORNSILK" )
RGBA( 255, 248, 220, 1 ) kukurydziany.
Color.Crimson ColorValue( "#dc143c" )
ColorValue( "Crimson" )
RGBA( 220, 20, 60, 1 ) karmazynowy.
Color.Cyan ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "cyan" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) cyjan.
Color.DarkBlue ColorValue( "#00008b" )
ColorValue( "DarkBlue" )
RGBA( 0, 0, 139, 1 ) ciemnoniebieski.
Color.DarkCyan ColorValue( "#008b8b" )
ColorValue( "DARKCYAN" )
RGBA( 0, 139, 139, 1 ) ciemnobłękitny.
Color.DarkGoldenRod ColorValue( "#b8860b" )
ColorValue( "DarkGoldenRod" )
RGBA( 184, 134, 11, 1 ) ciemnozłotawy.
Color.DarkGray ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "darkgray" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) ciemnoszary.
Color.DarkGreen ColorValue( "#006400" )
ColorValue( "DarkGreen" )
RGBA( 0, 100, 0, 1 ) ciemnozielony.
Color.DarkGrey ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "DARKGREY" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) ciemnoszary.
Color.DarkKhaki ColorValue( "#bdb76b" )
ColorValue( "DarkKhaki" )
RGBA( 189, 183, 107, 1 ) ciemnykhaki.
Color.DarkMagenta ColorValue( "#8b008b" )
ColorValue( "darkmagenta" )
RGBA( 139, 0, 139, 1 ) ciemnoamarantowy.
Color.DarkOliveGreen ColorValue( "#556b2f" )
ColorValue( "DarkOliveGreen" )
RGBA( 85, 107, 47, 1 ) ciemnooliwkowozielony.
Color.DarkOrange ColorValue( "#ff8c00" )
ColorValue( "DARKORANGE" )
RGBA( 255, 140, 0, 1 ) ciemnopomarańczowy.
Color.DarkOrchid ColorValue( "#9932cc" )
ColorValue( "DarkOrchid" )
RGBA( 153, 50, 204, 1 ) ciemnostorczykowy.
Color.DarkRed ColorValue( "#8b0000" )
ColorValue( "darkred" )
RGBA( 139, 0, 0, 1 ) ciemnoczerwony.
Color.DarkSalmon ColorValue( "#e9967a" )
ColorValue( "DarkSalmon" )
RGBA( 233, 150, 122, 1 ) ciemnołososiowy.
Color.DarkSeaGreen ColorValue( "#8fbc8f" )
ColorValue( "DARKSEAGREEN" )
RGBA( 143, 188, 143, 1 ) ciemnozielonomorski.
Color.DarkSlateBlue ColorValue( "#483d8b" )
ColorValue( "DarkSlateBlue" )
RGBA( 72, 61, 139, 1 ) ciemnołupkowoniebieski.
Color.DarkSlateGray ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "darkslategray" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) ciemnołupkowoszary.
Color.DarkSlateGrey ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "DarkSlateGrey" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) ciemnołupkowoszary.
Color.DarkTurquoise ColorValue( "#00ced1" )
ColorValue( "DARKTURQUOISE" )
RGBA( 0, 206, 209, 1 ) ciemnoturkusowy.
Color.DarkViolet ColorValue( "#9400d3" )
ColorValue( "DarkViolet" )
RGBA( 148, 0, 211, 1 ) ciemnofioletowy.
Color.DeepPink ColorValue( "#ff1493" )
ColorValue( "deeppink" )
RGBA( 255, 20, 147, 1 ) głębokiróż.
Color.DeepSkyBlue ColorValue( "#00bfff" )
ColorValue( "DeepSkyBlue" )
RGBA( 0, 191, 255, 1 ) głębokilazurowy.
Color.DimGray ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DIMGRAY" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) przygaszonyszary.
Color.DimGrey ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DimGrey" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) przygaszonyszary.
Color.DodgerBlue ColorValue( "#1e90ff" )
ColorValue( "dodgerblue" )
RGBA( 30, 144, 255, 1 ) drelichowy.
Color.FireBrick ColorValue( "#b22222" )
ColorValue( "FireBrick" )
RGBA( 178, 34, 34, 1 ) szamotowy.
Color.FloralWhite ColorValue( "#fffaf0" )
ColorValue( "FLORALWHITE" )
RGBA( 255, 250, 240, 1 ) bielkwiatowa.
Color.ForestGreen ColorValue( "#228b22" )
ColorValue( "ForestGreen" )
RGBA( 34, 139, 34, 1 ) leśnozielony.
Color.Fuchsia ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "fuchsia" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) fuksja.
Color.Gainsboro ColorValue( "#dcdcdc" )
ColorValue( "Gainsboro" )
RGBA( 220, 220, 220, 1 ) grafitowy.
Color.GhostWhite ColorValue( "#f8f8ff" )
ColorValue( "GHOSTWHITE" )
RGBA( 248, 248, 255, 1 ) białawy.
Color.Gold ColorValue( "#ffd700" )
ColorValue( "Gold" )
RGBA( 255, 215, 0, 1 ) złoto.
Color.GoldenRod ColorValue( "#daa520" )
ColorValue( "goldenrod" )
RGBA( 218, 165, 32, 1 ) złotawy.
Color.Gray ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "Gray" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) szare.
Color.Green ColorValue( "#008000" )
ColorValue( "GREEN" )
RGBA( 0, 128, 0, 1 ) zielone.
Color.GreenYellow ColorValue( "#adff2f" )
ColorValue( "GreenYellow" )
RGBA( 173, 255, 47, 1 ) zielonożółty.
Color.Grey ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "grey" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) szary.
Color.Honeydew ColorValue( "#f0fff0" )
ColorValue( "Honeydew" )
RGBA( 240, 255, 240, 1 ) bladozielony.
Color.HotPink ColorValue( "#ff69b4" )
ColorValue( "HOTPINK" )
RGBA( 255, 105, 180, 1 ) ciepłoróżowy.
Color.IndianRed ColorValue( "#cd5c5c" )
ColorValue( "IndianRed" )
RGBA( 205, 92, 92, 1 ) czerwieńindiańska.
Color.Indigo ColorValue( "#4b0082" )
ColorValue( "indigo" )
RGBA( 75, 0, 130, 1 ) indygo.
Color.Ivory ColorValue( "#fffff0" )
ColorValue( "Ivory" )
RGBA( 255, 255, 240, 1 ) jasnobeżowy.
Color.Khaki ColorValue( "#f0e68c" )
ColorValue( "KHAKI" )
RGBA( 240, 230, 140, 1 ) khaki.
Color.Lavender ColorValue( "#e6e6fa" )
ColorValue( "Lavender" )
RGBA( 230, 230, 250, 1 ) lawendowy.
Color.LavenderBlush ColorValue( "#fff0f5" )
ColorValue( "lavenderblush" )
RGBA( 255, 240, 245, 1 ) różowolawendowy.
Color.LawnGreen ColorValue( "#7cfc00" )
ColorValue( "LawnGreen" )
RGBA( 124, 252, 0, 1 ) trawiasty.
Color.LemonChiffon ColorValue( "#fffacd" )
ColorValue( "LEMONCHIFFON" )
RGBA( 255, 250, 205, 1 ) szyfonowocytrynowy.
Color.LightBlue ColorValue( "#add8e6" )
ColorValue( "LightBlue" )
RGBA( 173, 216, 230, 1 ) jasnoniebieski.
Color.LightCoral ColorValue( "#f08080" )
ColorValue( "lightcoral" )
RGBA( 240, 128, 128, 1 ) jasnokoralowy.
Color.LightCyan ColorValue( "#e0ffff" )
ColorValue( "LightCyan" )
RGBA( 224, 255, 255, 1 ) jasnobłękitny.
Color.LightGoldenRodYellow ColorValue( "#fafad2" )
ColorValue( "lightgoldenrodyellow" )
RGBA( 250, 250, 210, 1 ) jasnozłotawożółty.
Color.LightGray ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGray" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) jasnoszary.
Color.LightGreen ColorValue( "#90ee90" )
ColorValue( "lightgreen" )
RGBA( 144, 238, 144, 1 ) jasnozielony.
Color.LightGrey ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGrey" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) jasnoszary.
Color.LightPink ColorValue( "#ffb6c1" )
ColorValue( "LIGHTPINK" )
RGBA( 255, 182, 193, 1 ) jasnoróżowy.
Color.LightSalmon ColorValue( "#ffa07a" )
ColorValue( "LightSalmon" )
RGBA( 255, 160, 122, 1 ) jasnołososiowy.
Color.LightSeaGreen ColorValue( "#20b2aa" )
ColorValue( "lightseagreen" )
RGBA( 32, 178, 170, 1 ) jasnozielonomorski.
Color.LightSkyBlue ColorValue( "#87cefa" )
ColorValue( "LightSkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 250, 1 ) jasnolazurowy.
Color.LightSlateGray ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LIGHTSLATEGRAY" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) jasnołupkowoszary.
Color.LightSlateGrey ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LightSlateGrey" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) jasnołupkowoszary.
Color.LightSteelBlue ColorValue( "#b0c4de" )
ColorValue( "lightsteelblue" )
RGBA( 176, 196, 222, 1 ) jasnostalowoniebieski.
Color.LightYellow ColorValue( "#ffffe0" )
ColorValue( "LightYellow" )
RGBA( 255, 255, 224, 1 ) jasnożółty.
Color.Lime ColorValue( "#00ff00" )
ColorValue( "LIME" )
RGBA( 0, 255, 0, 1 ) limonkowy.
Color.LimeGreen ColorValue( "#32cd32" )
ColorValue( "LimeGreen" )
RGBA( 50, 205, 50, 1 ) limonowozielony.
Color.Linen ColorValue( "#faf0e6" )
ColorValue( "linen" )
RGBA( 250, 240, 230, 1 ) lniany.
Color.Magenta ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "Magenta" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) amarantowy.
Color.Maroon ColorValue( "#800000" )
ColorValue( "MAROON" )
RGBA( 128, 0, 0, 1 ) kasztanowy.
Color.MediumAquamarine ColorValue( "#66cdaa" )
ColorValue( "MediumAquamarine" )
RGBA( 102, 205, 170, 1 ) średnioberylowy.
Color.MediumBlue ColorValue( "#0000cd" )
ColorValue( "mediumblue" )
RGBA( 0, 0, 205, 1 ) średnioniebieski.
Color.MediumOrchid ColorValue( "#ba55d3" )
ColorValue( "MediumOrchid" )
RGBA( 186, 85, 211, 1 ) średniostorczykowy.
Color.MediumPurple ColorValue( "#9370db" )
ColorValue( "MEDIUMPURPLE" )
RGBA( 147, 112, 219, 1 ) średniopurpurowy.
Color.MediumSeaGreen ColorValue( "#3cb371" )
ColorValue( "MediumSeaGreen" )
RGBA( 60, 179, 113, 1 ) średniozielonomorski.
Color.MediumSlateBlue ColorValue( "#7b68ee" )
ColorValue( "mediumslateblue" )
RGBA( 123, 104, 238, 1 ) średniołupkowoniebieski.
Color.MediumSpringGreen ColorValue( "#00fa9a" )
ColorValue( "MediumSpringGreen" )
RGBA( 0, 250, 154, 1 ) średniojaskrawozielony.
Color.MediumTurquoise ColorValue( "#48d1cc" )
ColorValue( "MEDIUMTURQUOISE" )
RGBA( 72, 209, 204, 1 ) średnioturkusowy.
Color.MediumVioletRed ColorValue( "#c71585" )
ColorValue( "MediumVioletRed" )
RGBA( 199, 21, 133, 1 ) średnioczerwonofioletowy.
Color.MidnightBlue ColorValue( "#191970" )
ColorValue( "midnightblue" )
RGBA( 25, 25, 112, 1 ) czarnawoniebieski.
Color.MintCream ColorValue( "#f5fffa" )
ColorValue( "MintCream" )
RGBA( 245, 255, 250, 1 ) miętowy.
Color.MistyRose ColorValue( "#ffe4e1" )
ColorValue( "MISTYROSE" )
RGBA( 255, 228, 225, 1 ) mglistoróżowy.
Color.Moccasin ColorValue( "#ffe4b5" )
ColorValue( "Moccasin" )
RGBA( 255, 228, 181, 1 ) mokasynowy.
Color.NavajoWhite ColorValue( "#ffdead" )
ColorValue( "navajowhite" )
RGBA( 255, 222, 173, 1 ) biel nawaho.
Color.Navy ColorValue( "#000080" )
ColorValue( "Navy" )
RGBA( 0, 0, 128, 1 ) granatowy.
Color.OldLace ColorValue( "#fdf5e6" )
ColorValue( "OLDLACE" )
RGBA( 253, 245, 230, 1 ) koronkowy.
Color.Olive ColorValue( "#808000" )
ColorValue( "Olive" )
RGBA( 128, 128, 0, 1 ) oliwkowy.
Color.OliveDrab ColorValue( "#6b8e23" )
ColorValue( "olivedrab" )
RGBA( 107, 142, 35, 1 ) szarawozielony.
Color.Orange ColorValue( "#ffa500" )
ColorValue( "Orange" )
RGBA( 255, 165, 0, 1 ) pomarańczowy.
Color.OrangeRed ColorValue( "#ff4500" )
ColorValue( "ORANGERED" )
RGBA( 255, 69, 0, 1 ) pomarańczowoczerwony.
Color.Orchid ColorValue( "#da70d6" )
ColorValue( "Orchid" )
RGBA( 218, 112, 214, 1 ) storczykowy.
Color.PaleGoldenRod ColorValue( "#eee8aa" )
ColorValue( "palegoldenrod" )
RGBA( 238, 232, 170, 1 ) bladozłotawy.
Color.PaleGreen ColorValue( "#98fb98" )
ColorValue( "PaleGreen" )
RGBA( 152, 251, 152, 1 ) bladozielony.
Color.PaleTurquoise ColorValue( "#afeeee" )
ColorValue( "PALETURQUOISE" )
RGBA( 175, 238, 238, 1 ) bladoturkusowy.
Color.PaleVioletRed ColorValue( "#db7093" )
ColorValue( "PaleVioletRed" )
RGBA( 219, 112, 147, 1 ) bladofioletowoczerwony.
Color.PapayaWhip ColorValue( "#ffefd5" )
ColorValue( "papayawhip" )
RGBA( 255, 239, 213, 1 ) papajowy.
Color.PeachPuff ColorValue( "#ffdab9" )
ColorValue( "PeachPuff" )
RGBA( 255, 218, 185, 1 ) ciemnawobrzoskwiniowy.
Color.Peru ColorValue( "#cd853f" )
ColorValue( "PERU" )
RGBA( 205, 133, 63, 1 ) peru.
Color.Pink ColorValue( "#ffc0cb" )
ColorValue( "Pink" )
RGBA( 255, 192, 203, 1 ) różowy.
Color.Plum ColorValue( "#dda0dd" )
ColorValue( "plum" )
RGBA( 221, 160, 221, 1 ) śliwkowy.
Color.PowderBlue ColorValue( "#b0e0e6" )
ColorValue( "PowderBlue" )
RGBA( 176, 224, 230, 1 ) bladojasnoniebieski.
Color.Purple ColorValue( "#800080" )
ColorValue( "PURPLE" )
RGBA( 128, 0, 128, 1 ) fioletowy.
Color.Red ColorValue( "#ff0000" )
ColorValue( "Red" )
RGBA( 255, 0, 0, 1 ) czerwony.
Color.RosyBrown ColorValue( "#bc8f8f" )
ColorValue( "rosybrown" )
RGBA( 188, 143, 143, 1 ) różowobrązowy.
Color.RoyalBlue ColorValue( "#4169e1" )
ColorValue( "RoyalBlue" )
RGBA( 65, 105, 225, 1 ) błękitkrólewski.
Color.SaddleBrown ColorValue( "#8b4513" )
ColorValue( "SADDLEBROWN" )
RGBA( 139, 69, 19, 1 ) skórzanobrązowy.
Color.Salmon ColorValue( "#fa8072" )
ColorValue( "Salmon" )
RGBA( 250, 128, 114, 1 ) łososiowy.
Color.SandyBrown ColorValue( "#f4a460" )
ColorValue( "sandybrown" )
RGBA( 244, 164, 96, 1 ) piaskowobrązowy.
Color.SeaGreen ColorValue( "#2e8b57" )
ColorValue( "SeaGreen" )
RGBA( 46, 139, 87, 1 ) zielonomorski.
Color.SeaShell ColorValue( "#fff5ee" )
ColorValue( "SEASHELL" )
RGBA( 255, 245, 238, 1 ) muszelkowy.
Color.Sienna ColorValue( "#a0522d" )
ColorValue( "Sienna" )
RGBA( 160, 82, 45, 1 ) sjena.
Color.Silver ColorValue( "#c0c0c0" )
ColorValue( "silver" )
RGBA( 192, 192, 192, 1 ) srebrny.
Color.SkyBlue ColorValue( "#87ceeb" )
ColorValue( "SkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 235, 1 ) lazurowy.
Color.SlateBlue ColorValue( "#6a5acd" )
ColorValue( "SLATEBLUE" )
RGBA( 106, 90, 205, 1 ) błękit łupkowy.
Color.SlateGray ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "SlateGray" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) szarość łupkowa.
Color.SlateGrey ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "slategrey" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) szarość łupkowa.
Color.Snow ColorValue( "#fffafa" )
ColorValue( "Snow" )
RGBA( 255, 250, 250, 1 ) śnieżnobiały.
Color.SpringGreen ColorValue( "#00ff7f" )
ColorValue( "SPRINGGREEN" )
RGBA( 0, 255, 127, 1 ) jaskrawozielony.
Color.SteelBlue ColorValue( "#4682b4" )
ColorValue( "SteelBlue" )
RGBA( 70, 130, 180, 1 ) stalowoniebieski.
Color.Tan ColorValue( "#d2b48c" )
ColorValue( "tan" )
RGBA( 210, 180, 140, 1 ) ciemny.
Color.Teal ColorValue( "#008080" )
ColorValue( "Teal" )
RGBA( 0, 128, 128, 1 ) morski.
Color.Thistle ColorValue( "#d8bfd8" )
ColorValue( "THISTLE" )
RGBA( 216, 191, 216, 1 ) ostowy.
Color.Tomato ColorValue( "#ff6347" )
ColorValue( "Tomato" )
RGBA( 255, 99, 71, 1 ) pomidorowy.
Color.Transparent ColorValue( "#00000000" )
ColorValue( "Transparent" )
RGBA( 0, 0, 0, 0 ) przezroczysty.
Color.Turquoise ColorValue( "#40e0d0" )
ColorValue( "turquoise" )
RGBA( 64, 224, 208, 1 ) turkusowy.
Color.Violet ColorValue( "#ee82ee" )
ColorValue( "Violet" )
RGBA( 238, 130, 238, 1 ) fioletowy.
Color.Wheat ColorValue( "#f5deb3" )
ColorValue( "WHEAT" )
RGBA( 245, 222, 179, 1 ) pszeniczny.
Color.White ColorValue( "#ffffff" )
ColorValue( "White" )
RGBA( 255, 255, 255, 1 ) biały.
Color.WhiteSmoke ColorValue( "#f5f5f5" )
ColorValue( "whitesmoke" )
RGBA( 245, 245, 245, 1 ) białoszary.
Color.Yellow ColorValue( "#ffff00" )
ColorValue( "Yellow" )
RGBA( 255, 255, 0, 1 ) żółty.
Color.YellowGreen ColorValue( "#9acd32" )
ColorValue( "YELLOWGREEN" )
RGBA( 154, 205, 50, 1 ) żółtozielony.