Dokumentacja programu Azure PowerShell

Oficjalna dokumentacja produktu dla programu Azure PowerShell. Azure PowerShell to kolekcja modułów do zarządzania zasobami platformy Azure za pomocą programu PowerShell.

Dokumentacja programu Azure PowerShell

Odwołanie

Tożsamość i uwierzytelnianie

Przewodnik z instrukcjami