Tworzenie maszyn wirtualnych przy użyciu programu Azure PowerShell

W tym samouczku poznasz wszystkie kroki związane z konfigurowaniem maszyny wirtualnej za pomocą programu Azure PowerShell. Samouczek obejmuje również dane wyjściowe zapytań, ponowne używanie zasobów platformy Azure i czyszczenie zasobów.

Kroki tego samouczka można wykonać za pomocą środowiska interaktywnego oferowanego przez usługę Azure Cloud Shell. Ewentualnie możesz zainstalować program Azure PowerShell lokalnie.

Użyj klawiszy ctrl-shift-v (cmd-shift-v w systemie macOS), aby wkleić tekst samouczka do usługi Azure Cloud Shell.