Udostępnij za pośrednictwem


Jak zainstalować moduł Azure PowerShell

Moduł Az programu PowerShell jest modułem zestawień. Zainstalowanie modułu Az programu PowerShell spowoduje pobranie ogólnie dostępnych modułów i udostępnienie ich poleceń cmdlet do użycia.

Instalowanie

Bieżąca wersja programu Azure PowerShell to 12.0.0. Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji, zobacz informacje o wersji.

Obsługiwana wersja programu PowerShell w wersji 7 lub nowszej jest zalecaną wersją programu PowerShell do użycia z modułem Az programu PowerShell na wszystkich platformach, w tym Windows, Linux i macOS.

Moduł Az programu PowerShell jest wstępnie zainstalowany w usłudze Azure Cloud Shell i obrazach platformy Docker.

Zobacz też