MicrosoftPowerBIMgmt.Admin

Polecenia cmdlet programu PowerShell do wykonywania obowiązków administracyjnych w usługa Power BI.

MicrosoftPowerBIMgmt. Administracja

Add-PowerBIEncryptionKey

Adds an encryption key for Power BI workspaces assigned to a capacity.

Get-PowerBIActivityEvent

Retrieves the audit activity events for a Power BI tenant.

Get-PowerBIEncryptionKey

Retrieves the encryption key for the tenant.

Get-PowerBIWorkspaceEncryptionStatus

List Power BI workspace encryption status.

Set-PowerBICapacityEncryptionKey

Updates the encryption key for the Power BI capacity.

Switch-PowerBIEncryptionKey

Switch the encryption key for Power BI workspaces assigned to a capacity.