MicrosoftPowerBIMgmt.Capacities

Polecenia cmdlet programu PowerShell służące do zarządzania pojemnościami usługi Power BI i interakcji z nimi.

MicrosoftPowerBIMgmt.Capacities

Get-PowerBICapacity

Returns a list of Power BI capacities.