MicrosoftPowerBIMgmt.Workspaces

Polecenia cmdlet programu PowerShell do zarządzania obszarami roboczymi usługi Power BI i interakcji z nimi.

MicrosoftPowerBIMgmt.Workspaces

Add-PowerBIWorkspaceUser

Gives permissions to a specified user to access a Power BI workspace.

Get-PowerBIWorkspace

Returns a list of Power BI workspaces.

Get-PowerBIWorkspaceMigrationStatus

Gets Power BI workspace migration status.

New-PowerBIWorkspace

Creates a new Power BI workspace.

Remove-PowerBIWorkspaceUser

Removes permissions to a Power BI workspace for the specified user.

Restore-PowerBIWorkspace

Restores a deleted Power BI workspace.

Set-PowerBIWorkspace

Updates a Power BI workspace.