about_Checkpoint-Workflow

KRÓTKI OPIS

Opisuje działanie Checkpoint-Workflow, które pobiera punkt kontrolny w przepływie pracy.

DŁUGI OPIS

Działanie Checkpoint-Workflow przyjmuje punkt kontrolny, który zapisuje stan i dane w przepływie pracy. Jeśli przepływ pracy jest zawieszony lub przerwany, można go wznowić z ostatniego punktu kontrolnego, zamiast konieczności ponownego uruchamiania.

Działanie Checkpoint-Workflow jest prawidłowe tylko w przepływie pracy.

SKŁADNIA

Workflow <Verb-Noun>
{
  Checkpoint-Workflow
}

Działanie Checkpoint-Workflow nie akceptuje żadnych parametrów, w tym wspólnych parametrów i typowych parametrów przepływu pracy.

Punkt kontrolny Checkpoint-Activity można umieścić w dowolnym miejscu w przepływie pracy po instrukcji CmdletBinding lub Param. Jednak podczas umieszczania punktów kontrolnych należy wziąć pod uwagę koszt wydajności zbierania danych i zapisywania ich na dysku na komputerze, na którym działa przepływ pracy.

Upewnij się, że czas potrzebny na ponowne uruchomienie sekcji przepływu pracy, jeśli zostanie przerwany, jest dłuższy niż czas zapisywania stanu punktu kontrolnego i danych na dysku.

Rozważ podjęcie punktów kontrolnych po krytycznych krokach, aby można było wznowić przepływ pracy, a nie ponownie uruchomić go. Na przykład po poleceniach, które nie są idempotentne, weź punkt kontrolny.

INFORMACJE O PUNKTACH KONTROLNYCH

Punkt kontrolny to migawka bieżącego stanu przepływu pracy, w tym bieżące wartości zmiennych i wszystkie dane wyjściowe wygenerowane do tego momentu i zapisuje je na dysku.

Jeśli przepływ pracy zostanie przerwany, celowo lub niezamierzony, Windows PowerShell Przepływ pracy automatycznie używa danych w najnowszym punkcie kontrolnym do odzyskania i wznowienia przepływu pracy.

Po uruchomieniu przepływu pracy jako zadania, na przykład przy użyciu wspólnego parametru przepływu pracy zadania AsJob, punkty kontrolne przepływu pracy są zachowywane do momentu usunięcia zadania, takiego jak za pomocą polecenia cmdlet Remove-Job. W przeciwnym razie punkty kontrolne przepływu pracy są usuwane po zakończeniu przepływu pracy.

INNE TECHNIKI TWORZENIA PUNKTÓW KONTROLNYCH

Oprócz działania Checkpoint-Workflow Windows PowerShell Workflow obsługuje inne techniki tworzenia punktów kontrolnych, w tym następujące:

 • Typowy parametr przepływu pracy PSPersist
 • Typowy parametr działania PSPersist
 • Zmienna PSPersistPreference (w przepływie pracy)

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania punktu kontrolnego do przepływu pracy, zobacz "How to Add Checkpoints to a Workflow" (Jak dodawać punkty kontrolne do przepływu pracy).

Przykłady

Poniższy przepływ pracy zawiera wywołanie działania Checkpoint-Workflow po ukończeniu długotrwałej funkcji i skryptu, który udostępnia dane.

Workflow Test-Workflow
{
  $a = Invoke-LongRunningFunction
  InlineScript { \\Server\Share\Get-DataPacks.ps1 $Using:a}
  Checkpoint-Workflow

  Invoke-LongRunningFunction
  {
    ...
  }
}

Zobacz też