Get-RdsRoleDefinition

Wyświetla listę wszystkich ról dostępnych do przypisania.

Składnia

Get-RdsRoleDefinition
  [-RoleDefinitionName <String>]
  [-TenantGroupName <String>]
  [-TenantName <String>]
  [-HostPoolName <String>]
  [-AppGroupName <String>]
  [<CommonParameters>]
Get-RdsRoleDefinition
  [-RoleDefinitionName <String>]
  [-TenantGroupName <String>]
  [-TenantName <String>]
  [-HostPoolName <String>]
  [-AppGroupName <String>]
  [<CommonParameters>]
Get-RdsRoleDefinition
  -Id <Guid>
  [-TenantGroupName <String>]
  [-TenantName <String>]
  [-HostPoolName <String>]
  [-AppGroupName <String>]
  [<CommonParameters>]

Opis

Polecenie cmdlet Get-RdsRoleDefinition zawiera listę wszystkich ról, które są dostępne do przypisania. Określoną rolę można sprawdzić, podając nazwę lub identyfikator definicji roli. Obecnie role niestandardowe nie są obsługiwane.

Przykłady

Przykład 1. Wyświetlanie listy wszystkich dostępnych ról

PS C:\> Get-RdsRoleDefinition

RoleDefinitionName : RDS Owner
Id         : 3b14baea-8d82-4610-f5da-08d623dd1cc4
Scope       : /
IsCustom      : False
Description    : Can perform all operations on any RDS objects.
Actions      : {*}
AssignableScopes  : {}
Item        :

RoleDefinitionName : RDS Reader
Id         : 2ea11dc0-46e3-4ee8-f5db-08d623dd1cc4
Scope       : /
IsCustom      : False
Description    : Can Read properties of RDS objects
Actions      : {*/Read}
AssignableScopes  : {}
Item        :

RoleDefinitionName : RDS Contributor
Id         : f5dc85e1-b94d-48f0-f5dc-08d623dd1cc4
Scope       : /
IsCustom      : False
Description    : Can perform all operations on any RDS object, except role assignment
Actions      : {Microsoft.RDS.Resources/*, Microsoft.RDS.Diagnostics/*}
AssignableScopes  : {}
Item        :

RoleDefinitionName : RDS Operator
Id         : 827a079d-aa89-4d0d-f5dd-08d623dd1cc4
Scope       : /
IsCustom      : False
Description    : Can Read diagnostics information.
Actions      : {Microsoft.RDS.Diagnostics/Read}
AssignableScopes  : {}
Item        :

To polecenie wyświetla listę wszystkich dostępnych ról, które można przypisać.

Parametry

-AppGroupName

Nazwa grupy aplikacji.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-HostPoolName

Nazwa puli hostów.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Id

Identyfikator określonej definicji roli.

Type:Guid
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-RoleDefinitionName

Nazwa definicji roli. Domyślne nazwy definicji ról obejmują:

 • Właściciel usług pulpitu zdalnego
 • Czytnik usług pulpitu zdalnego
 • Współautor usług pulpitu zdalnego
 • Operator usług pulpitu zdalnego
Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantGroupName

Nazwa grupy dzierżaw.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

Nazwa dzierżawy.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Dane wejściowe

System.String

System.Guid

Dane wyjściowe

System.Object