SelectStr — samouczek

Ta sekcja zawiera samouczek dotyczący tworzenia Select-Str cmdlet, które jest bardzo podobne do polecenia cmdlet Select-String udostępnianego przez Windows PowerShell. Ten samouczek zawiera fragmenty kodu, które ilustrują sposób implementować polecenia cmdlet, oraz objaśnienie kodu.

Temat w tym samouczku

Tworzenie polecenia cmdlet w celu uzyskania dostępu do magazynu danych W tej sekcji opisano sposób tworzenia polecenia cmdlet, które wybiera ciągi, które znajdują się w pliku lub obiekcie.

Zobacz też

Tworzenie polecenia cmdlet w celu uzyskania dostępu do magazynu danych

Windows PowerShell SDK