StopProc — samouczek

Ta sekcja zawiera samouczek dotyczący tworzenia Stop-Proc cmdlet, które jest bardzo podobne do polecenia cmdlet Stop-Process udostępnianego przez Windows PowerShell. Ten samouczek zawiera fragmenty kodu, które ilustrują sposób implementować polecenia cmdlet, oraz objaśnienie kodu.

Tematy w tym samouczku

Tematy w tym samouczku mają być odczytywane sekwencyjnie, a każdy temat jest budowania na podstawie tego, co zostało omówione w poprzednim temacie.

Tworzenie polecenia cmdlet modyfikujące system W tej sekcji opisano sposób tworzenia polecenia cmdlet obsługującego modyfikacje systemu, takie jak zatrzymanie procesu uruchomionego na komputerze.

Dodawanie komunikatów użytkownika do polecenia cmdlet W tej sekcji opisano sposób dodawania do polecenia cmdlet możliwości pisania komunikatów użytkownika, debugowania komunikatów, komunikatów ostrzegawczych i informacji o postępie.

Dodawanie aliasów, rozszerzenia symboli wieloznacznych i pomocy do parametrów polecenia cmdlet W tej sekcji opisano sposób tworzenia polecenia cmdlet obsługującego aliasy parametrów, pomoc i rozszerzanie symboli wieloznacznych.

Dodawanie zestawów parametrów do polecenia cmdlet W tej sekcji opisano sposób dodawania zestawów parametrów do polecenia cmdlet. Zestawy parametrów umożliwiają działanie polecenia cmdlet w różny sposób w zależności od parametrów określonych przez użytkownika.

Zobacz też

Tworzenie polecenia cmdlet, które modyfikuje system

Dodawanie wiadomości użytkownika do polecenia cmdlet

Dodawanie aliasów, rozszerzenia symboli wieloznacznych i pomocy do parametrów polecenia cmdlet

Dodawanie zestawów parametrów do polecenia cmdlet

Windows PowerShell SDK