CustomControl, element dla GroupBy

Definiuje kontrolkę niestandardową, która wyświetla nową grupę.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • GroupBy, element
  • CustomControl, element

Składnia

<CustomControl>
  <CustomEntries>...</CustomEntries>
<CustomControl>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny CustomControl elementu . Można określić dowolną liczbę elementów podrzędnych i wyświetlić je w dowolnej kolejności.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
CustomEntries, element , CustomControl, GroupBy Element wymagany.

Zawiera definicje dla kontrolki.

Elementy nadrzędne

Element Opis
GroupBy, element dla widoku Definiuje sposób Windows PowerShell wyświetla nową grupę obiektów.

Uwagi

Zobacz też

CustomEntries, element , CustomControl, GroupBy

GroupBy, element dla widoku

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell