CustomControlName, element dla ExpressionBinding, Controls, View

Określa nazwę formantu wspólnego lub formant widoku. Ten element jest używany podczas definiowania kontrolek, które mogą być używane przez widok.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • Controls, element
 • Control, element
 • CustomControl, element
 • CustomEntries, element
 • CustomEntry, element
 • CustomItem, element
 • ExpressionBinding, element
 • CustomControlName, element

Składnia

<CustomControlName>NameofCustomControl</CustomControlName>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny CustomControlName elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ExpressionBinding, element : CustomItem, Controls, View Definiuje dane wyświetlane przez kontrolkę.

Wartość tekstowa

Określ nazwę kontrolki.

Uwagi

Można tworzyć typowe kontrolki, które mogą być używane przez wszystkie widoki pliku formatowania, oraz tworzyć kontrolki widoku, które mogą być używane przez określony widok. Następujące elementy określają nazwy tych kontrolek:

Zobacz też

Name, element for Control, Controls, Configuration

Name, element for Control, Controls, View

ExpressionBinding, element : CustomItem, Controls, View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell