CustomEntry, element : CustomControl, GroupBy

Zawiera definicję kontrolki. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • GroupBy, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element

Składnia

<CustomEntry>
  <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</CustomEntry>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne CustomEntry elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
EntrySelectedBy, element : CustomEntry, GroupBy Element opcjonalny.

Definiuje typy .NET, które używają tej definicji kontrolki, lub warunek, który musi istnieć, aby ta definicja była używana.
CustomItem, element : CustomEntry, GroupBy Element wymagany.

Definiuje sposób, w jaki kontrolka wyświetla dane.

Elementy nadrzędne

Element Opis
CustomEntries, element : CustomControl, GroupBy Zawiera definicje dla kontrolki.

Uwagi

Zobacz też

EntrySelectedBy, element : CustomEntry, GroupBy

CustomItem, element : CustomEntry, GroupBy

CustomEntries, element : CustomControl, GroupBy

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell