PropertyName, element dla ExpressionBinding, GroupBy

Określa właściwość .NET, której wartość jest wyświetlana przez kontrolkę. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • GroupBy, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • CustomItem, element
  • ExpressionBinding, element
  • PropertyName, element

Składnia

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny PropertyName elementu .

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ExpressionBinding, element , CustomItem, GroupBy Definiuje dane wyświetlane przez kontrolkę.

Wartość tekstowa

Określ nazwę właściwości .NET, której wartość jest wyświetlana przez kontrolkę.

Uwagi

Zobacz też

ExpressionBinding, element , CustomItem, GroupBy

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell