WrapTables, element

Określa, że dane w komórce tabeli są przenoszone do następnego wiersza, jeśli dane są dłuższe niż szerokość kolumny.

Schemat

  • Configuration, element
  • DefaultSettings, element
  • WrapTables, element

Składnia

<WrapTables/>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny WrapTables elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
DefaultSettings, element Definiuje typowe ustawienia, które mają zastosowanie do wszystkich widoków pliku formatowego.

Uwagi

Zobacz też

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell